Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę zwykłą

Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rozpoznając w Jezusie Chrystusie prawdziwego Zbawiciela zwróćmy ku Niemu nasze serca, zachwyćmy się Jego słowem pełnym miłości i podążajmy za Nim w bramy wiecznego Królestwa.


Wejście: Śpiewajcie Panu nową pieśń (Niepojęta Trójco, t. II, str. 237, m.: H. Schütz)

Niech się radują niebiosa i ziemia (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 437)

Rozpocznijmy dzisiejszą liturgię parafrazą antyfony na wejście: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni”

Przygotowanie darów: Converte nos (Niepojęta Trójco, t. II, str. 400, m.: Taize, opr.: D. Kusz OP)

„Nawróć nas Boże, moje Wybawienie, zmiłuj się.” W dzisiejszej Ewangelii uwypuklony jest wątek nawrócenia, które prowadzi nas do spotkania z Jezusem, do usłyszenia Jego głosu i pójścia za Nim.

Bóg nad swym ludem zmiłował się (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 338)

Czas się wypełnił.” Bóg w nieskończonej miłości posyła nam swoje Słowo – Jezusa Chrystusa, który przynosi nam Dobrą Nowinę, który jest zapowiadanym Mesjaszem, wypełnieniem czasu. On zaprasza do przemiany serca, bo tylko wolni od niemocy grzechu, nawróceni możemy usłyszeć Jego słowo i, zostawiwszy wszystko, pójść za Nim.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Siedl.; Niepojęta Trójco, t. II, str. 354, mel.: S. Ziemiański SJ, opr.: D. Kusz OP)

Jezus zaprasza nas do kosztowania uczty, którą dla nas przygotował. Jak zapewnia nas psalmista w dzisiejszej antyfonie na komunię: „Przyjdźcie do Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem” (Ps 34, 6).


Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz (Siedl.)

Dziękujmy Ojcu za dar Syna, za życie i za wiarę. Z całym Kościołem wyśpiewajmy Bogu chwałę.

Zakończenie: Ach, witaj, Zbawco – 3 i 4 zwrotka z kolędy Wśród nocnej ciszy (Siedl.)


Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, który narodził się w Betlejem. Wierzymy, że jest z nami żywy i prawdziwy pod postacią Chleba i Wina. Nawiązując do polskiej tradycji zakończmy dzisiejszą liturgię wybranymi zwrotkami kolędy.

Zobacz także