Propozycje doboru śpiewów na IV Niedzielę Adwentu

Liturgia dzisiejszej niedzieli kieruje nasze oczy na Maryję: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. To słowa z dzisiejszej Ewangelii, która w opisie zwiastowania pokazuje, co to znaczy całkowicie zaufać Bogu. Niepokalana zgodziła się, by zginęły wszystkie jej plany i dlatego została Matką Syna Bożego.

Wejście: Niebiosa rosę (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II, opr.: U. Rogala)

Spuśćcie nam na ziemskie niwy (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II, opr.: U. Rogala)

Antyfona na wejście: „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela” (Iz 45, 8). Pierwszy z proponowanych przeze mnie śpiewów jest parafrazą antyfony na wejście. Druga z sugerowanych pieśni, w pierwszej zwrotce również nawiązuje do mszalnej antyfony, natomiast dalsze zwrotki korelują z dzisiejszą Ewangelią.

Przygotowanie darów: Czekam na Ciebie, Jezu mój mały (Siedl.)

Jesteśmy spragnieni Boga, jak spragniona deszczu ziemia, dlatego razem z Maryją wołajmy: „Przyjdź o Jezu, bo już czas!”

Komunia: Archanioł Boży Gabryel (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II, opr.: D. Kusz OP)

Po upadku człowieka grzesznego (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II, opr.: P. Bebenek)

Oto Panna pocznie i porodzi Syna (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 306)

Antyfona na komunię: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14). W nawiązaniu do antyfony mszalnej, jak i dzisiejszych czytań, proponuję wykorzystanie którejś z sugerowanych pieśni.

Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 104)

„Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem” (fragment dzisiejszego pierwszego czytania). Potomkiem, o którym mowa jest pierwszym czytaniu, jest Jezus Chrystus, którego Ojciec posłał na ziemię, aby wykupił nas z niewoli grzechu. Dziękujmy Bogu Ojcu, który dam nam poznać siebie przez Jezusa, Syna swego. Jemu chwała na wieki!

Zakończenie: Zdrowaś bądź Maryja (Siedl.)

Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco, t. I, m. A. Gouzes OP, opr.: J. Gałuszka OP, P. Siejkowski OP)

Błogosławiona jesteś Maryjo (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 454)

Maryja jest Ziemią Święta, w której zamieszkała Światłość. Uwielbiajmy Boga w Najświętszej Dziewicy i jej posłuszeństwie.

Zobacz także