Propozycje doboru śpiewów na IV Niedzielę Wielkanocną roku B

Wejście: Otrzyjcie już łzy (Siedlecki, wyd. XXXIX, nr 172)
Antyfona na wejście (Ziemia jest pełna łaski Pana, * przez Jego słowo powstały niebiosa. * Alleluja.) przekazuje, że Chrystus jest Bogiem wszechmocnym, Bogiem natury. Dlatego liturgię IV niedzieli wielkanocnej rozpocznijmy śpiewem trzech zwrotek pieśni Otrzyjcie już łzy.

Przygotowanie darów: O Panie, Tyś moim Pasterzem (Siedlecki, wyd. XXXIX, nr 514)
W Ewangelii słyszeliśmy, jak Jezus mówi o sobie, że jest dobrym Pasterzem. Podczas przygotowania Darów ofiarnych zaśpiewajmy psalm O Panie, Tyś moim Pasterzem.

Komunia: Panie, pragnienia ludzkich serc (Siedlecki, wyd. XXXIX, nr 262) 
Alleluja… O dniu radosny (Siedlecki, wyd. XXXIX, nr 163)
Podczas Komunii świętej możemy wykonać pieśń Panie, pragnienia ludzkich serc, której pierwsza zwrotka odnosi nas do głównej myśli dzisiejszej liturgii (Jak pasterz woła owce swe * i znają Jego głos, * tak wzywasz nas, rodzinę swą * za Tobą chcemy iść). Natomiast pieśń Alleluja… O dniu radosny wyraża przesłanie antyfony na Komunię świętą, która głosi: Zmartwychwstał Dobry Pasterz, * który oddał życie za swoje owce * i umarł, aby nas zbawić. * Alleluja.

Uwielbienie: Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (Siedlecki, wyd. XXXIX, nr 484)
Święty Jan kieruje do nas słowa: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. W czasie uwielbienia śpiewajmy pieśń Panie mój, cóż Ci oddać mogę? nawiązującą do słów Apostoła.

Wyjście: Idźcie na cały świat (Siedlecki, wyd. XXXIX, nr 474) 
Dziś Chrystus, Król (Siedlecki, wyd. XXXIX, nr 167)
IV niedziela wielkanocna, zwana niedzielą dobrego Pasterza, jest dniem modlitw o powołania. Proponuję zatem, aby na zakończenie wykonać śpiew Idźcie na cały świat. 
Chrystus jest kamieniem, odrzuconym przez (…) budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym– ogłośmy światu tryumf Zmartwychwstałego, który pokonał śmierć, piekło i szatana, śpiewając Dziś Chrystus, Król.

Paweł Juraszek

Propozycja II

Wejście: Oto jest dzień (Niepojęta Trójco, s. 199)
Trwa okres Wielkanocny. Weselmy się wspólnie wyśpiewując Alleluja!! 

Ofiarowanie: Różne są dary łaski (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
W dzisiejszej liturgii czytamy, że Pan Bóg jest naszym Dobrym Pasterzem. W pieśni „Różne są dary łaski” śpiewamy słowa psalmu 23, słowa o Pasterzu, dzięki któremu niczego nam nie zabraknie, niczego nie musimy się lękać bo On zawsze jest z nami.

Komunia: Chrystus Pan zmartwychpowstał
Dzisiejsza antyfona na komunię głosi: „Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja”. Podczas komunii można wybrać pieśń, która nawiązuje do tych słów i głosi radość ze Zmartwychwstania. 

Uwielbienie: In resurrectione tua (śpiewnik Taize, nr 118)
Na uwielbienie proponujemy krótkie ostinato: “Niechaj niebo i ziemia radują się z Twego zmartychwstania”. 

Rozesłanie: Wesel się nieba Królowo (Niepojęta Trójco, s. 224)
Na zakończenie liturgii, a na początek pięknego Maryjnego miesiąca – zaśpiewajmy pieśń, w której prosimy o wstawiennictwo Matki Bożej u Zmartwychwstałego Pana

Karolina Magnuska

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.