Propozycje doboru śpiewów na IV Niedzielę Wielkanocną roku C

Wejście: Różne są dary łaski (m.: P. Bębenek, ze zbiorów DOL)
Zwrotki tej pieśni - psalm 23, mówią o Bogu - dobrym Pasterzu. Warto zaśpiewać tę pieśń również ze względu na to, że te słowa nie pojawią się w psalmie responsoryjnym. 

Idźcie na cały świat (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Pieśń ta nawiązuje do pierwszego czytania (i do dnia modlitw o powołania).

Chrystus zmartwychwstan jest (m.: trad)
Można zaśpiewać tę pieśń jako wprowadzenie do kolejnej niedzieli wielkanocnej. 

Przygotowanie darów:  Podnieś mnie, Jezu (m.: J. Sykulski, ze zbiorów DOL)
Pieśń ta mówi zarówno o tym, że Jezus prowadzi nas do Ojca (co jest mocno podkreślone w Ewangelii), jak również o zanurzeniu nas w "wodzie Jego miłosierdzia" co nawiązuje do wątku wybielenia szat we Krwi Baranka (II czyt.)

Komunia: Dajesz Jezu Ciało swe (m.: A. Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco)
"Ciało święte Chrystusa, Baranka Bożego, Ciało święte wydane dla naszego zbawienia", oprócz tej zwrotki warto zaśpiewać zwłaszcza te nawiązujące do Zmartwychwstania (2,3,8,9,10,11) 

Uwielbienie: Nic nas nie zdoła (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Pieśń ta nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii ("i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki") 

Psalm 63 (m.: P. Bębenek, ze zbiorów DOL)
Pieśń ta mówi o ludzkim pragnieniu bliskości Boga, które jest odpowiedzią na Boże pragnienie bliskości człowieka, tak mocno wyrażone w dzisiejszych czytaniach.

Dobry Pasterzu (m.: P. Bębenek, ze zbiorów DOL)

"…prawdziwy Chlebie, Jezu zmiłuj się nad nami".

Wyjście: Cała Ziemio (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Pieśń ta nawiązuje do dzisiejszego psalmu responsoryjnego, poza tym jest radosna, co podkreśla charakter niedzieli wielkanocnej.

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.