Propozycje doboru śpiewów na IV Niedzielę Wielkiego Postu, rok A

„Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy” (Antyfona na wejście).

„Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy” (Antyfona na wejście).

Wejście: Każda żyjąca dusza
„Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy” – wyraźmy dzisiejszą antyfonę na wejście śpiewem pieśni „Każda żyjąca dusza”, w której śpiewamy, że w Sercu Chrystusa jest źródło żywej wody, źródło pociechy.

Przygotowanie Darów: Bliskie jest królestwo Boże
Chrystus uzdrawia dzisiaj niewidomego od urodzenia. Wierzymy, że Bóg jest prawdziwą światłością, w której nie ma żadnej ciemności, dlatego w czasie procesji z Darami zaśpiewajmy „Bliskie jest królestwo Boże”. 

Komunia święta: O, milcząca Hostio biała albo O, mój Jezu, w Hostii skryty
Antyfona na Komunię świętą głowi: „Pan dotknął moich oczu, poszedłem, obmyłem się, przejrzałem i uwierzyłem Bogu”. Odzyskany wzrok pozwala dostrzec uzdrowionemu światłość, którą jest Bóg. Śpiewajmy, zatem pieśń „O, milcząca Hostio biała” lub „O, mój Jezu, w Hostii skryty”, uwielbiając Światłość Przedwieczną.

Uwielbienie: Pasterzem jest mój dobry Pan
Odwołując się do dzisiejszego psalmu responsoryjnego, uwielbiajmy Boga Ojca za dar chleba śpiewem „Pasterzem jest mój dobry Pan”. 

Wyjście: Nawróć się ludu w pokorze albo Wstań, który śpisz i powstań z martwych
Liturgię IV Niedzieli Wielkiego Postu zakończmy śpiewem czterech zwrotek pieśni „Nawróć się ludu w pokorze”, która nawiązuje do psalmu 23 (22) z dzisiejszej Mszy świętej.

Można również wykonać śpiew „Wstań, który śpisz i powstań z martwych”, korelujący z dzisiejszym drugim czytaniem.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.