Propozycje doboru śpiewów na IV Niedzielę zwykłą roku C

Wejście: Duch Pański nade mną (D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Zarówno I czytanie, jak i Ewangelia (oraz Aklamacja przed nią) mówią o posłannictwie tych, których Pan wybiera na swoich proroków. W nawiązaniu proponuję pieśń „Duch Pański nade mną” ze słowami z Księgi Proroka Izajasza.

Przygotowanie darów: Niech oblicze Twe (Niepojęta Trójco, s. 289)
„Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, * wybaw mnie w swoim miłosierdziu” (z Antyfony po Komunii).

Komunia: Miłujcie się wzajemnie (U. Dąbrowska-Rogala, ze zbiorów DOL)
Słowa tej pieśni zostały zaczerpnięte z Listu św.Pawła do Koryntian, którego fragment słyszymy w II czytaniu.

Uwielbienie: Będę Cię wielbił, mój Panie (Niepojęta Trójco, s. 243)
"Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *i przez cały dzień Twoją pomoc. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości * i do tej chwili głoszę Twoje cuda.” (z Psalmu)

Zakończenie: Chwała Tobie, Boże (Niepojęta Trójco, s. 163)
„Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy” (z Kolekty)

Monika Różańska

 

 

 

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.