Propozycje doboru śpiewów na IV Niedzielę zwykłą

„Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę”. W ewangelicznym obrazie Chrystus wypędza dziś duchy nieczyste, budzi kontrowersje i pytania, czasem nawet lęk. Jest Tym, Który Ma Władzę. Jest Tym, Który Przynosi Nowe. Psalmista woła, aby oddać Mu chwałę, zgiąć przed Nim kolana, upaść na twarz. I przede wszystkim – otworzyć serca na Jego Głos.

Wejście: Wielki jest Pan (m. A. Gouzes OP, opr. : M. Pilśniak OP, Niepojęta Trójco, t. I, str. 152).

Wielki to Pan, bo nawet duchy nieczyste uciekają. On jest „Święty Boży” i budzi zdumienie. Tylko On godzien jest wielkiej chwały.

Przygotowanie darów: Daj mi, o Panie (m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, str. 401).

„Daj mi, o Panie, doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję”. Każdy z nas ma swoje małe i wielkie opętania, każdy z nas potrzebuje Chrystusa, by wypędził z niego jakieś większe i mniejsze duchy nieczyste. Tylko w Nim to się staje możliwe, więc prosić o to zawsze – warto.

Komunia: Zbliżam się w pokorze (t. i mel. trad , opr.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t.II, str. 363; Siedlecki str. 150).

To jedna z najpiękniejszych, najprostszych i jednocześnie najgłębszych pieśni o cudzie Eucharystii. Mówi o małości człowiekiem i majestacie Boga. Jest prośbą o uwolnienie, prośbą o wiarę, nadzieję i miłość. Jest też wyznaniem wiary, że to właśnie Chrystus ma moc i władzę.

Uwielbienie: In lumine tuo (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. I, str. 305).

Tylko w Bożym świetle są odpowiedzi na wszelkie pytania, tylko w Nim można znaleźć pokój.

Zakończenie: Bóg twój przekazał moc*Psalm 91 (m.: Wspólnota Błogosławieństw, opr.: M. Pilśniak OP, Niepojęta Trójco, t. II, str. 400).

Bardzo lubię ten utwór. Tak po prostu i zwyczajnie. Chyba dlatego, że bardzo lubię ten psalm. Nie mogę przestać się uśmiechać, gdy wyobrażę sobie aniołów, których „posłał Bóg, by strzegli mnie na wszystkich mych drogach”. A wyobraźnię mam bujną, więc widzę też smoki, skrzydła i wszystko inne. Ale najpiękniejsze jest Boże zapewnienie, obietnica – „gdy mnie wzywać będziesz, ja wyzwolę cię.” Niech więc ta pieśń na rozesłanie będzie modlitwą na cały tydzień. Bo Ten, Który Ma Władzę, Ten, którego lud Izraela lękał się tak bardzo, że musiał posyłać proroków, by głosili Jego słowa, nigdy o mnie nie zapomina i – jeśli tylko będę wołać – On mnie wyzwoli.

Zobacz także