Propozycje doboru śpiewów na IX NIedzielę zwykłą roku A

„Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Boże mój, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, i przebacz mi wszystkie grzechy” (antyfona na wejście).

Wejście: Ojcze z niebios, Boże
„Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Boże mój, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, i przebacz mi wszystkie grzechy” – głosi antyfona na wejście. Nawiązując do jej treści, rozpocznijmy liturgię IX Niedzieli Zwykłej śpiewem „Ojcze z niebios, Boże”, prosząc o zmiłowanie nad nami.

Przygotowanie Darów: Pod Twą obronę, Ojcze
W dzisiejszej Liturgii Słowa Bożego, słyszymy przypowieść o domach – jednym zbudowanym na piasku, drugim zaś na skale. Składając na ołtarzu dar chleba i wina, śpiewajmy pieśń „Pod Twą obronę, Ojcze” i oddajmy się pod opiekę Najwyższego, który „ma nas w swojej opiece”.

Komunia święta: Usłysz, Jezu, prośby moje
Dzisiejsze antyfony komunijne głoszą: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa” oraz „Zaprawdę powiadam wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to się wam stanie”. W czasie Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Usłysz, Jezu, prośby moje”.

Uwielbienie: O, Panie, Tyś moim Pasterzem
Po przyjęciu Komunii Świętej, uwielbiajmy dobrego Boga, który prowadzi w prawdzie według Twych pouczeń, śpiewem psalmu „O, Panie, Tyś moim Pasterzem”.

Wyjście: Być bliżej Ciebie chcę
Pan jest „skałą ocalenia”. Zakończmy dzisiejszą liturgię Mszy Świętej śpiewem „Być bliżej Ciebie chcę”.

Utwór organowy: F. W. Zachau, Wenn mein Stündlein vorhanden ist
W czasie liturgii lub po na jej zakończenie można wykonać utwór “Wenn mein Stündlein vorhanden ist” F. W. Zachau’a.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.