Propozycje doboru śpiewów na Mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

„Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni” (Antyfona na wejście)

„Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni” (Antyfona na wejście)

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej jest zadziwiającym splotem różnych wątków – ustanowienia Eucharystii, kapłaństwa i przykazania miłości. Na horyzoncie Wieczerzy widać już nadchodzącą mękę i śmierć Chrystusa, które wspominamy podczas każdej Mszy Świętej. Wszystkie te tajemnice Kościół chce dzisiaj uroczyście celebrować, przypominać i pogłębiać, aby przejść razem z Mistrzem drogę Jego Paschy i przejść ze śmierci do nowego życia, by każdego dnia karmić się pokarmem Ciała i Krwi.

Wejście: Czym się Panu odpłacę – Psalm 116 (m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco II, s. 209)

„Czym się Panu odpłacę?”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu”
/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/05.mp3

„Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”

Na rozpoczęcie obchodów Triduum proponuję śpiew psalmu 116, w którym zawiera się pragnienie ożywiające Jezusa – by do końca oddać się swojemu Ojcu. Słowa tego śpiewu wyrażają też zaufanie, że tylko Bóg może ocalić od śmierci tego, kto powierzy Mu się do końca.

Obmycie nóg: Miłujcie się wzajemnie (t. 1 Kor 13,1–13, m.: U. Rogala, Niepojęta Trójco II, s. 224)

„Miłujcie się wzajemnie”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/13.mp3

Jezus dał Kościołowi Nowe Przykazanie, które przypomina refren tej pieśni – miłować się nawzajem na Jego wzór. Owocem przyjęcia tego polecenia przez Kościół stał się hymn o miłości z Pierwszego Listu do koryntian, którego śpiew pomaga zrozumieć, jak można ten wzór naśladować.

Przygotowanie darów: Ubi Caritas (m. greg, Niepojęta Trójco II, s. 246)

Ta propozycja właściwie nie jest moja – śpiew antyfony Ubi Caritas (którą można znaleźć w różnych opracowaniach) zaleca na ten moment Mszy Świętej Mszał Rzymski. Wersja gregoriańska – łagodna, piękna i dostojna, rzuca światło na naturę miłości, która od Wieczerzy Pańskiej ożywia Kościół i dzisiaj może wyrazić się szczególnie w ofiarowaniu w procesji darów dla potrzebujących.

Komunia: Dzięki Ci Panie (t. Radpert z St. Gallen, tł.: ks. J. Twardowski, m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco II, s. 350)

„Dzięki Ci Panie”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
/sklep/fragmenty/slawcie_usta/04.mp3

Witaj Pokarmie (t. trad., m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco II, s. 361)

„Witaj Pokarmie”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu”
/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/09.mp3

Chwalmy niewysłowiony (t. i mel. Siedl. 1985, opr. D. Kusz OP, Niepojęta Trójco II, s. 349)

Upadnij na kolana (t. i mel. Siedl. 1985, opr. D. Kusz OP, Niepojęta Trójco II, s. 360)

„To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.* Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, * na moją pamiątkę”. (Antyfona na Komunię)

Przyjmując Komunię świętą, przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa – i możemy doświadczać naszego przymierza z Ojcem, w którym mamy uczestnictwo dzięki Jezusowi.

Uwielbienie:Salutaris Hostia (m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco II, s. 351)

(lub O zbawcza hostio w innych opracowaniach)

„O salutaris Hostia”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu”
/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/11.mp3

Ten pełen uwielbienia śpiew kieruje nas ku Bogu Jedynemu w Trójcy, który w Eucharystii udziela nam swojego życia i zaprasza nas do wspólnoty z Nim. Myślę, że dostojny charakter tej pieśni może dobrze wprowadzić w coraz intensywniejsze wspominanie tajemnicy Męki Pańskiej.

Procesja z Najświętszym Sakramentem: Sław, języku, Tajemnicę (m. greg, Siedlecki, Exsultate Deo, NT I i inne)

„Sławcie usta Ciało Pana”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/17.mp3

Ciężko byłoby zaproponować coś w miejsce tego hymnu na moment przeniesienia Najświętszego Sakramentu. Streszczone zostają w nim wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa, które wieńczy ofiarowanie uczniom daru Eucharystii. Dwie ostatnie zwrotki, które powinny być zaśpiewane gdy Najświętszy Sakrament zostanie złożony w miejscu adoracji, są świadectwem zachwytu Kościoła nad tym Sakramentem.

Zobacz także