Propozycje doboru śpiewów na Niedzielę Chrztu Pańskiego (rok A)

W liturgię dzisiejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego wprowadza nas antyfona na wejście: „Gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, i zabrzmiał głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Wejście: Anioł pasterzom mówił (1, 3, 6 – 7)
W liturgię dzisiejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego wprowadza nas antyfona na wejście: „Gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, i zabrzmiał głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Nawiązując do jej treści, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem wskazanych zwrotek kolędy „Anioł pasterzom mówił”.

Pokropienie wiernych: Przez chrztu świętego wielki dar
Święto Chrztu Pańskiego kieruje nasze myśli ku naszemu chrztu. Warto, zatem, w czasie pokropienia wiernych, wykonać śpiew „Przez chrztu świętego wielki dar”, w którym wspominamy własny chrzest.

Przygotowanie Darów: Z nieba wysokiego
W czasie Ewangelii słyszeliśmy, że Chrystus jest jedynym Synem Boga. Podczas procesji z Darami ofiarnymi wspólnie śpiewajmy kolędę „Z nieba wysokiego”, w której wyrażamy radość, że Syn Boga jedyny przybrał postać Dzieciny, aby zbawić grzeszny świat.

Komunia święta: Do szopy, hej, pasterze albo: Pasterze mili, coście widzieli?
Antyfona na Komunię świętą głosi: „Oto Ten, o którym Jan powiedział: Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Przyjmując Ciało Chrystusa, wyznajmy, że jest On Synem Bożym i śpiewajmy „Do szopy, hej, pasterze” lub „Pasterze mili, coście widzieli?”

Można także wykonać kolędy, które bezpośrednio nawiązując do tajemnicy dnia, np. Dzisiaj w Betlejem (zwrotki 4. – 7.).

Uwielbienie: Gdy się Chrystus rodzi
Po przyjęciu Chrystusa pod postacią Chleba, oddajmy Panu chwałę i sławmy Jego potęgę, śpiewając wspólnie kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”.

Wyjście: Cieszmy się i pod niebiosy (1 – 3, 6)
Także na zakończenie dzisiejszej liturgii wyznajmy prawdę, że Jezus Chrystus, który zstąpił z nieba dla naszego zbawienia, jest Synem Boga Najwyższego; zaśpiewajmy, zatem proponowane wyżej zwrotki kolędy „Cieszmy się i pod niebiosy”.

Utwór organowy: J. Pachelbel, Christ unser Herr zum Jordan kam
W czasie liturgii lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Pachelbel’a pt. „Christ unser Herr zum Jordan kam”, który nawiązuje to tajemnicy dnia.

Marcin Juraha

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.