Propozycje doboru śpiewów na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

Uroczystości Niedzieli Palmowej przybliżają nas do przeżyć Zmartwychwstania Pańskiego - punktu kulminacyjnego w całej historii zbawienia. Wielki Tydzień rozpoczyna się uroczyście i triumfalne. Wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa witały tłumy z okrzykiem "Hosanna Synowi Dawida".

Propozycja I – Karolina Magnuska

Wejście: Chrystus Wodzem (Siedlecki) ?Na początek proponujemy pieśń, w której wychwalamy Chrystusa, jako naszego Króla i Przewodnika.

Procesja:Gloria, laus et honor (melodia gregoriańska) ?Chwała, sława i cześć niech będzie Tobie, ?Królu Chryste Odkupicielu: ?Tobie dzieci grono pobożnie śpiewało: ?Hosanna.

Przygotowanie darów: Krzyżu Chrystusa (Siedlecki) ?Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, proponujemy w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Krzyżu Chrystusa.

Komunia: Do Twarzy Chrystusa (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) ?Podczas Komunii proponujemy pieśń pasyjną, która mocno akcentuje główne przesłanie dzisiejszej liturgii.

Wyjście: Jezu Chryste, Panie miły (Siedlecki) ?Słowa tej pięknej pieśni skupiają się i wprowadzają nas tajemnicę Męki Jezusa.

Propozycja II – Urszula Rogala

Wejście: Wjeżdża Król nasz (Siedlecki) ?Ta pieśń opowiada o przybyciu Jezusa do Jerozolimy, jej radosny charakter odpowiada radości witającego Go tłumu.

Procesja: Hosanna Filio David (m.:Taize, Niepojęta Trójco, s. 278) ?Ten radosny śpiew ma charakter okrzyku na cześć przybywającego do Jerozolimy Jezusa.

Przygotowanie darów: Ludu mój ludu (opr.:P.Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) ?Czytania tej niedzieli oddzielają wyraźnie dwie kontrastujące rzeczywistości – radość tłumu z przybycia Jezusa i wydanie Go przez ten sam tłum na ukrzyżowanie. Ta pieśń doskonale oddaje ten kontrast, każda zwrotka jest skonstruowana w sposób, który go podkreśla, np.: “Jam cię wywyższył między narodami, tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.”

Komunia: Dajesz Jezu Ciało Swe(Niepojęta Trójco, s. 168) ?W tej pieśni eucharystycznej wyeksponowany jest wątek Męki i Śmierci Jezusa, dzięki którym otrzymaliśmy zbawienie. Szczególnie ważne są zwrotki 1-7.

Uwielbienie: Jezu tyś cały krwią zbroczony (m.:P.Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) ?Ta pieśń przybliża nas do kontemplacji Męki i Śmierci Jezusa.

Wyjście: Kantyk o Męce Pańskiej (m.:Taize, sł.: św.Katarzyna Ricci, Niepojęta Trójco, s. 180) ?Słowa tej pieśni łączą pierwsze czytanie i psalm, jako że Kantyk Katarzyny Ricci jest zbiorem fragmentów Pisma Świętego dotyczących Męki i Śmierci Jezusa.

Dobranoc Głowo Święta (oprac.: M.Pospieszalski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) ?Ta pieśń również przybliża nas do kontemplacji tajemnicy Wielkiego Piątku.

Urszula Rogala,
Karolina Magnuska

 

Zobacz także