Propozycje doboru śpiewów na Niedzielę Palmową roku C

Liturgię tej niedzieli możemy podzielić na dwie części: w pierwszej z nich wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dlatego proponuję na wejście zaśpiewać antyfonę, która jest przewidziana na rozpoczęcie Mszy, a potem na procesję z palmami, bądź na poświęcenie palm (tam gdzie panuje zwyczaj śpiewania podczas święcenia gałązek, choć moment ten powinien przebiegać w milczeniu) śpiewy, które w swojej treści nawiązują do wjazdu Jezusa do Jerozolimy (bardzo zachęcam do wykorzystania śpiewu: Wjeżdża Król nasz).

Druga część tej liturgii skupia się na męce Chrystusa. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza usłyszymy pieśń o cierpiącym Słudze Jahwe, św. Paweł w drugim czytaniu przedstawia Chrystusa jako Syna posłusznego Ojcu, który uniżył się dla nas aż do śmierci krzyżowej. W Ewangelii natomiast usłyszymy opis męki Pana Jezusa. Dlatego proponuję, aby śpiewy w tym dniu koncentrowały się na tajemnicy Męki i śmierci Jezusa. Biorąc udział w liturgii niedzieli palmowej wyrażamy swoją gotowość do pójścia za Panem, do uczestnictwa w tajemnicy Jego Męki, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania. Zachęcam do wykorzystania staropolskich śpiewów pasyjnych.

Wejście: Hosanna Synowi Dawidowemu (Siedl.)

Procesja z palmami: Wjeżdża Król nasz Jezus cichy (Siedl.)

lub Dzieci hebrajskie (Siedl.)

lub Chrystus Wodzem 

Przygotowanie darów: Ludu, mój ludu (Siedl.)

lub Krzyżu Święty nade wszystko (Siedl.)

lub Ogrodzie Oliwny widok w Tobie dziwny (Siedl.)

lub Jużem dość pracował (Siedl.) 

Komunia: Zawitaj Ukrzyżowany (Siedl.)

lub Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz (Siedl.)

lub O Krwi najdroższa 

Uwielbienie: SILENTIUM SACRUM

Wyjście: Dobranoc Głowo Święta (Siedl.)

lub Jezu Chryste Panie miły (Siedl.)

lub Płaczcie Anieli (Siedl.)

Rafał Maciejewski 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.