Propozycje doboru śpiewów na Środę Popielcową

„Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, + wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, + przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów, * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen”. Tak brzmi jedna z modlitw poświęcenia popiołu.

„Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, + wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, + przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów, * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen”. Tak brzmi jedna z modlitw poświęcenia popiołu. Obrzęd ten w dniu dzisiejszym jest rozbudowanym aktem pokuty, którego zwykłą formę opuszczamy na początku liturgii.

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, czas szczęśliwych powrotów w ramiona kochającego Ojca. Kiedy dziś, na progu Wielkiego Postu, zostaniemy posypani popiołem, stańmy przed Panem uznając swoją nędzę, swój grzech, ale niech to nas nie przeraża. Oddajmy to wszystko Bogu i prośmy by zanurzył nas w swoim miłosierdziu, nawrócił nasze serca i odnowił w nas nowe życie. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie i dlatego daje nam ten Święty Czas: oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Wejście: Tylko w Twoim miłosierdziu (Niepojęta Trójco, t. II, str. 243, t.: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Ps 45, m.: P. Bębenek)

Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. Nie zważasz na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym (Mdr 11, 24–25. 27). Taką antyfoną Kościół rozpoczyna liturgię Środy popielcowej. Można też pójść krok dalej i stwierdzić, że są to słowa, którymi Kościół otwiera święty czas Wielkiego Postu. Jako grzeszni ludzie możemy liczyć tylko na Boże Miłosierdzie. Rozpoczynając dzisiejszą Eucharystię, pełni ufności wołajmy: Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Proponowany przeze mnie śpiew ma prostą linię melodyczną, przez co można go szybko nauczyć zgromadzonych na liturgii wiernych.

Posypanie głów popiołem: Posypmy głowy popiołem (Siedl.)

Bądź mi litościw (Siedl; Niepojęta Trójco, t. II, str. 263, t.: F. Karpiński, m.: trad., opr. R. Wędzicki OP)

Stwórz, o mój Boże (Niepojęta Trójco, t. II, str. 236, t.: Ps 51, m.: J. Sykulski)

Pierwszy z proponowanych śpiewów jest skomponowany specjalnie na dzisiejszy dzień. Niektórzy muzycy kościelni zarzucają, że śpiew ten przez swoje metrum (3/4) i radosny charakter melodii bardziej nadawałby się na ozdobienie jakiegoś tekstu o Zmartwychwstaniu. Ja natomiast wychodzę z założenia, że wszystko zależy od wykonania i rok rocznie wykonuję ten śpiew podczas obrzędu posypania głów popiołem.

Podczas wspomnianego obrzędu wykorzystujemy pieśni o tematyce pokutnej, nie pasyjnej. Mszał Rzymski podaje cztery antyfony do wykorzystania naprzemiennie z Ps 51. Druga i trzecia z sugerowanych przeze mnie pieśni to parafrazy Ps 51.

Przygotowanie darów: Bliskie jest Królestwo Boże (Siedl.)

Bez prawdziwego nawrócenia, którego może dokonać w nas Bóg, nie jesteśmy w stanie usłyszeć Dobrej Nowiny. Dlatego prośmy Pana, aby wejrzał na naszą pokutę i dzieła miłosierdzia i otworzył nasze serca i uszy na Ewangelię, Jego Słowo pełne miłości.

Komunia: Zbliżam się w pokorze (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II, str. 362, t. i m. trad., opr.: P. Bębenek)

U drzwi Twoich (Siedl., zwrotki 1–4, 13–16)

Nie jesteśmy godni spożywać Ciała i Krwi Chrystusa, ale mimo to Pan zaprasza nas do kosztowania Eucharystycznego Chleba. Z pokorą w sercu przystępujmy do Stołu Pańskiego.

Uwielbienie: Silentium sacrumW czasie Wielkiego Postu jesteśmy szczególnie zaproszeni do ciszy. Dlatego proponuję, po uprzedniej zapowiedzi celebransa, po komunii zachować święte milczenie.

Zakończenie: Nawróć nas, Panie (Niepojęta Trójco, t. II, str. 291, t.: Liturgia godzin, m.: J. Gałuszka)

Przepuść Panie, przepuść (Siedl.)

Rozpoczęliśmy dziś czas, w którym w sposób szczególny jesteśmy wezwani do nawrócenia, do metanoi (z gr. przemiana (meta) umysłu (nous). Sami nie możemy zmienić naszego życia, sposobu myślenia, to może zrobić tylko Pan, dlatego kończąc dzisiejszą liturgię wołajmy: Nawróć nas, Panie a nawrócimy się do Ciebie; dni nasze zamień na dawne. Śpiew ten, podobnie jak proponowany przeze mnie śpiew na wejście, jest bardzo prosty, zarazem bardzo piękny, szybko „wpada w ucho”, ma naprzemienną budowę (zgromadzenie liturgiczne może go śpiewać ze scholą, kantorem, organistą), dlatego śmiało możemy wykorzystać go w naszych parafiach.

Zobacz także

Propozycje doboru śpiewów na Środę Popielcową

Panie (…) nie zważasz na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebacz im… (antyfona na wejście)

Panie (…) nie zważasz na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebacz im… (antyfona na wejście)

none

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.

Propozycje doboru śpiewów na Środę Popielcową

WejścieBliskie jest Królestwo Boże (Siedl.)
Rozpocznijmy dzisiejszą liturgię słowami, które często będziemy słyszeć w tym Świętym Czasie Pokuty: "Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię". Prośmy Pana o łaskę prawdziwego nawrócenia, o to byśmy umieli stanąć przed Nim w prawdzie i nie przeszkadzali Mu działać w nas.

WejścieBliskie jest Królestwo Boże (Siedl.)
Rozpocznijmy dzisiejszą liturgię słowami, które często będziemy słyszeć w tym Świętym Czasie Pokuty: "Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię". Prośmy Pana o łaskę prawdziwego nawrócenia, o to byśmy umieli stanąć przed Nim w prawdzie i nie przeszkadzali Mu działać w nas.

none

Zobacz także