Propozycje doboru śpiewów na Triduum Paschalne

"Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni".

Wielki Czwartek -Msza Wieczerzy Pańskiej

Wejście: A myśmy się chlubić powinni (Exsultate Deo, str. 234)

Krzyżu Chrystusa (Exsultate Deo, str. 241)
Antyfona na rozpoczęcie liturgii Wieczerzy Pańskiej brzmi: "Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni" (Por. Ga 6, 14). Dlatego proponuję, aby dzisiejszą Eucharystię rozpocząć od śpiewu, o tematyce Krzyża. Eucharystia jest zrealizowaniem zapowiedzianej przez Boga Jahwe Paschy – Jezus jest prawdziwym Barankiem, który, w nieskończonej miłości do człowieka, oddał swoje życie na Krzyżu. Ofiara Krzyża jest tą samą ofiarą jaką Pan złożył podczas Ostatniej Wieczerzy, zostawiając nam nakaz: "to czyńcie na moją pamiątkę." Antyfonę A myśmy się chlubić powinni można wykonać na przemian z pieśnią Krzyżu Chrystusa

Mandatum (obrzęd obmycia nóg): Przykazanie nowe (Exsultate Deo, str. 419)

Nie ma większej miłości (Niepojęta Trójco, str. 307)

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". Obrzęd obmycia nóg – Mandatum (nazwa pochodzi od pierwszych słów zdania: "Przykazanie nowe daję wam" – Mandatum novum do vobis…) jest pamiątką obmycia przez Chrystusa nóg apostołom. Słyszymy o tym wydarzeniu w dzisiejszej Ewangelii.  Trzeba przyjąć ten gest miłości, aby uczestniczyć z Jezusem i aby być gotowym do oddania się na służbę drugiemu człowiekowi.

Przygotowanie darów: Gdzie miłość wzajemna i dobroć (Exsultate Deo, str. 345)

Miłujcie się wzajemnie(Exsultate Deo, str. 360)

Ubi caritas (Exsultate Deo, str. 138; Niepojęta Trójco, str. 311)

Odchodząc, Chrystus zobowiązał nas do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład – umywając nogi swoim uczniom, kazał nam kierować się w życiu tą samą zasadą miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”. Mamy poddać się Miłości Jezusa i ją naśladować – Miłość, która służy, która daje się w ofierze i nie cofa się nawet przed śmiercią.

Komunia: Panie dobry jak chleb (Exsultate Deo, str. 417)

Dajesz Jezu Ciało Swe(Niepojęta Trójco, str. 168) 

Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, str. 168)

Pan wieczernik (Exsultate Deo, str. 415)

Zbliżam się w pokorze(Exsultate Deo, str. 425)

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Chrystus daje nam Swoje Ciało i swoją Krew. Zostaje z nami w znaku chleba i wina. Oddaje nam swoje życie, abyśmy mogli żyć w obfitości. Uwielbiajmy Go za ten dar nieskończonej miłości.

Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz (Exsultate Deo, str. 101)
Tekst tej pieśni wywodzi się ze starożytnego traktatu. Jest to modlitwa dziękczynna po komunii świętej. Wraz z całym Kościołem dziękujmy Panu za dar Eucharystii.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania: Sław języku tajemnicę
Proponowany przeze mnie hymn,  pięknie opisuje wydarzenia wielkoczwartkowego wieczoru. Jest on rzadko wykonywany w naszych parafiach, dlatego sugeruję wykorzystanie go podczas procesji przeniesienia Najświętszego Sakramentu. Śpiew ten proponowany jest również w Mszale Rzymskim. Dozwolone jest wykonanie innego śpiewu eucharystycznego. 

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

To dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Prosta i surowa liturgia dnia dzisiejszego jest bardzo przejrzysta: Liturgia Słowa wraz z Modlitwą Powszechną, adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Bożego Grobu. Nasz wzrok utkwiony jest dzisiaj w Krzyżu Zbawiciela. Ale musimy pamiętać, że odsłonięty dzisiaj Krzyż jest zapowiedzią Zmartwychwstania. Tę prawdę pięknie ukazuje antyfona przeznaczona na adorację Krzyża: “Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, * wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, * bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata”. Od liturgii Wielkiego Piątku, aż do Wigilii Paschalnej będziemy przed Krzyżem przyklękać. Myślę, że w wielkopiątkowej liturgii nie powinno zabraknąć ciszy. Może się ona pojawić np.: po Komunii Świętej. Cisza ma w dzisiejszej liturgii doniosłe znaczenie.

Śpiewy na adorację Krzyża:

OTO DRZEWO KRZYŻA, NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA

Krzyżu Święty nade wszystko (Niepojęta Trójco, s.183; Siedl.)

Ludu, mój luduna przemian ze śpiewem Święty Boże, Święty Mocny

Króla wznoszą się znamiona (Siedl.)

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony (Siedl.) 

Zawitaj Ukrzyżowany(Siedl.)

Wielbimy Krzyż Twój Panie(Exsultate Deo, str. 144)

Jaśnieje Krzyż chwalebny (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Komunia: Witam Cię, witam (Siedl.)

O Krwi najdroższa(Exsultate Deo, str. 245)

Wisi na Krzyżu(Siedl.)

Na cześć Krzyża (oprac. D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)

Duszo Chrystusowa (Siedl.)

Od Krzyża liturgia prowadzi nas do Komunii świętej. Pragnie nam przez to ukazać, że istnieje nierozerwalny związek między ofiarą Jezusa na Krzyżu, a Eucharystią. 

W czasie procesji do Bożego Grobu: Odszedł Pasterz od nas (oprac. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego; Exsultate Deo, str. 145)
W czasie procesji do grobu Bożego Mszał zaleca śpiewanie pieśni o Męce Pańskiej. Pieśń Odszedł Pasterz od nas jest bardzo pięknym śpiewem i zarazem prostym. W wyjątkowy sposób mówi o śmierci Chrystusa. On – Bóg Mocny doświadczył grobu jak każdy zwykły śmiertelnik. Każdy z nas musi przejść przez rzeczywistość śmierci. Ale w Bogu śmierć jest początkiem Nowego Życia. Życia zjednoczonego z Jezusem. "Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud o Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud".

Nasz Pasterz odszedł (Niepojęta Trójco, s.186)

Adoracja przy Grobie Pańskim:

Płaczcie anieli (oprac. P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Witaj głowo (oprac. P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Kantyk o męce Pańskiej (Niepojęta Trójco, s.180)

Dobranoc Głowo Święta (oprac. M. Pospieszalski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Wigilia Paschalna

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych:

Com przyrzekł Bogu (Exsultate Deo, str. 343)

Oto są Baranki młode (Niepojęta Trójco, str. 204, wybrane zwrotki)
Przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie.

Przygotowanie darów: Zwycięzca śmierci (Siedl.)
Nasz Pan pokonał śmierć. Słyszeliśmy w śpiewanym dzisiaj Orędziu wielkanocnym: "Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani (…) O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!" 

Komunia: Otrzyjcie już łzy płaczące (Siedl.)

Chrystus zmartwychwstan jest (Siedl.)

Zmartwychwstał Pan (Exsultate Deo, str. 176)
Dzisiejsza antyfona na komunię: "Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja." Mamy powód do radości – nasz Pan zmartwychwstał i żyje pośród nas. W jednej z wielkanocnych pieśni śpiewamy: "zakwitł Krzyż i karmi, chroni mnie, Jezus Pan rozdaje życie Swe!" Surowe drzewo Krzyża wydało najpiękniejszy owoc i od tej chwili jest dla nas Drzewem Życia. Drzewem, które daje nam pokarm na życie wieczne.

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Exsultate Deo, str. 116)

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Wraz z całym stworzeniem uwielbiajmy Pana za Jego Chwalebne zmartwychwstanie. Niech cała ziemia i wszystko co się na niej znajduje oddaje cześć Bogu!

Procesja rezurekcyjna: Wesoły nam dzień dziś nastał (Siedl.)

Ogłaszajmy całemu światu: Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja! Nastał dzień wspaniały, dzień pełen szczęścia i radości! Radujmy się w Nim i weselmy!

Po procesji: Ciebie Boga wysławiamy (Siedl.)

Wyjście: Wesel się Królowo miła (Siedl.)

Pan zmartwychwstał i jest z nami (Exsultate Deo, str. 170)

Chrystus Pan zmartwychwstał (Siedl.)

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał (Siedl.)
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w Nim i weselmy!

Przygotowanie darów: Nie zna śmierci Pan żywota (Siedl.)
"Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie, potem z Tobą królowanie. Alleluja." 

Komunia: Zmartwychwstał Pan (Exsultate Deo, str. 176)
"Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga." (z drugiego czytania dzisiejszej Liturgii)

Uwielbienie: Ciebie Boga wysławiamy (Siedl.)

Chwalcie Pana (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
"Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie i rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie." Jezus Chrystus dla naszego zbawienia przeszedł okrutną mękę, doświadczył śmierci i zmartwychwstał. Uwielbiajmy Go, za ten niepojęty dar Miłości. 

Wyjście: Wesel się Królowo miła (Siedl.)

Wstał Pan Chrystus (Siedl.)

Rafał Maciejewski, Monika Różańska

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.