Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok C

Uroczystością Chrystusa Króla, Kościół kończy rok liturgiczny. Rozpoczynając dzisiejszą Eucharystię oddajmy hołd Temu, który jest Panem wszelkiego stworzenia i Królem naszych serc.

Wejście: Wielki Psalm Wejścia (Niepojęta Trójco, t. I)

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II)
Uroczystością Chrystusa Króla, Kościół kończy rok liturgiczny. Rozpoczynając dzisiejszą Eucharystię oddajmy hołd Temu, który jest Panem wszelkiego stworzenia i Królem naszych serc.

Przygotowanie darów: Bóg nad swym ludem zmiłował się (Siedl.)
Ukrzyżowany Jezus – Król Miłości z tronu Krzyża obdarza nas miłością, która ma moc przemienić świat. Jako wybrani Boga, zakorzenieni w tę tajemnicę, jesteśmy wezwani, aby tę miłość rozszerzać na cały świat, a tym samym budować Królestwo Jezusa tu na ziemi

Komunia: Pan króluje (Niepojęta Trójco, t. I)

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan (Siedl., Niepojęta Trójco, t. II)
Pan z wysokości Krzyża karmi nas swoim Najświętszym Ciałem i najdroższą Krwią. Zakosztujmy z dobroci Pana.

Uwielbienie: Cóż Ci Jezu damy (Siedl.)

Głoś Imię Pana (Exsultate Deo)
Wraz z całym stworzeniem głośmy Imię Chrystusa Króla.

Wyjście: Króluj nam Chryste (Siedl.)

Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, t. I)
Prośmy Pana Jezusa, aby On był Królem naszego życia.

Rafał Maciejewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.