Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest czasem zatrzymania się nad tajemnicą Eucharystii. Jest czasem zmierzenia się z największą tajemnica wszechświata ukrytą pod postaciami chleba i wina i to właśnie w tym zatrzymaniu się, powinny nam pomóc teksty i śpiewy przewidziane na dzisiejsza liturgię. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę i dołożyć starań ażeby śpiewy przewidziane na ową uroczystość były proste a zarazem głębokie teologicznie, zarówno pod wglądem tekstu jak i muzyki.

Wejście: Przyjdźcie radośnie śpiewajmy hymn (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, s. 165 lub Wielki jest Pan (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, s. 152.
Śpiewy opiewają tajemnicę Bożej chwały i mocy ich dostojny i majestatyczny charakter wprowadza nas w tajemnicę uroczystości Ciał i Krwi Pańskiej

Aspersja: Converte nos(Taize, opr. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Pieśń o charakterze pokutnym nawiązuje do aktu skruchy.

Psalm: Psalm Rafał Wędzicki OP (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Psalm „rectus” (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Melodie tych psalmów prowadza do medytacji nad tajemnicą.

Alleluja: Jamneńskie lub De Hyacinte (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Śpiew oparty jest na harmonii modalnej co nadaje mu uroczysty i podniosły charakter pasujący do śpiewu Sławcie usta, z kolei De Hyacinte jest radosnym śpiewem który równie dobrze podkreśla rangę uroczystości.

Przygotowanie darów: Sław języku Tajemnicę (mel. gregoriańska, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego),lub Sławcie Usta Ciało Pana (m.: T. Karyłowski, opr. C. Paciorek) lub hymn gregoriański Pange lingua (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Obydwie polskie pieśni są tłumaczeniem hymnu Pange lingua przypisywanego Św. Tomaszowi z Akwinu. Tradycja i liturgia łączą ów hymn-sekwencję łacińską z tą uroczystością dlatego wymagane jest ażeby pojawiła się ona podczas liturgii.

Komunia: Dzięki Ci Panie lub Duch i ogień [Panie nie jestem godzien] lub Zbliżam się w pokorze (m./opr. Paweł Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego), lub Hymn etiopski (muz. J. Gałuszka,Niepojęta Trójco, s. 168.
Wszystkie pieśni podkreślają świętość Eucharystii prowadzą do wewnętrznego spotkania z tą wielką tajemnicą.

Uwielbienie: O salutaris Hostia (m.: P. Bębenek, Msza o Miłosierdziu, s. 26).
Śpiew jest oparty o dwie ostatnie strofy hymnu Pange lingua i ma wielbiący charakter dobrze jest w jakimkolwiek opracowaniu zaśpiewać go na uwielbienie.

Wyjście: Wielkie są dzieła (m.: J. Sykulski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Pieśń wychwala potęgę i Baranka żyjącego na wieki Boga który przyszedł zbawiać swój lud.

Msza: , Missa Orientalis (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, s. 35), lub Missa Spei (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Obydwie msze wprowadzają radosny nastrój przeżywania uroczystości.

Jakub Grzywa OP

Propozycja II

Wejście: Sławcie usta Ciało Pana (Siedl., opr. C. Paciorek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Śpiewy dzisiejszej uroczystości mają bez wyjątku charakter eucharystyczny. Podczas tej czwartkowej celebracji wracać będziemy do Tamtego Czwartku, do dnia, w którym Zbawiciel dał uczniom swoje Ciało i Krew. Dostojny hymn Pange lingua przenosi nas do wieczernika i piękny sposób opiewa wydarzenia ostatniej wieczerzy.

Ofiarowanie: Ps 34 (Skosztujcie i zobaczcie) (Siedl., opr. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Liturgię eucharystyczną rozpocząć można słyszalnym w refrenie pieśni nawoływaniem psalmisty. Słowa zwrotek opowiadają o opiece bożej i błogosławieństwie nad tymi, którzy trwają przy Panu.

Komunia: Hymn św. Tomasza z Akwinu (Zbliżam się) (Siedl., opr. P. Bębenek, Msza o Miłosierdziu, s. 22)Jest coś niezwykłego w hymnie Akwinaty. Prostymi słowy dotknięta jest tu rzeczywistość niewyrażalna. Strofy św. Tomasza nie roszczą sobie pretensji, by uchwycić słowem Tajemnicę Eucharystii – rozpoczynają one poszukiwania, które każdy śpiewający kontynuować może w swoim zakresie. Niech stanie się pieśnią uwielbienia Tego, co "jak pelikan krwią swą karmi lud".

Uwielbienie:
O salutaris Hostia (m.: P. Bębenek, Msza o Miłosierdziu, s. 26)
Znów niezwykły hymn i znów św. Tomasz, wcale nie dlatego, że to serwis dominikański, ale z racji urzekającej wrażliwości tego teologa. Łaciński tekst dwóch krótkich strof proponujemy w muzycznej interpretacji Pawła Bębenka.

Wyjście: Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę?) (m.: P. Bębenek, Msza o Miłosierdziu, s. 18)
Jakże można odpowiedzieć na tak wspaniałe dary Pana? Jak odwdzięczyć Mu się za największy dar, dar z samego Siebie? Wraz z psalmistą wołajmy do Niego słowami psalmu 116.

Michał Kłos

Propozycja III

 

Wejście: Ludu kapłański – zwrotka 5 i 8
Jezus Chrystus – Arcykapłan Nowego Przymierza, Chleb Życia, prawdziwa Manna dająca życie. Tylko On jest w stanie zaspokoić nasz głód i nasze pragnienie. On z własnej woli, przez Krew swego Krzyża stał się wiekuistym i wiecznym Kapłanem, Pośrednikiem Nowego Przymierza. Rozpoczynając dzisiejszą liturgię uwielbiajmy Pana za to, że został z nami pod postacią chleba i wina, że daje nam siebie w Eucharystii, abyśmy już nie pragnęli.
 
Przygotowanie darów: Jam jest Chlebem żywym (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 405)
Jezus jest prawdziwym Chlebem żywym. Kto będzie jadł ten Chleb, będzie żył na wieki, będzie trwał w Bogu, a Bóg w nim.
 
Jak Cię zrozumieć Tajemnico (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 348)
Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, to niezgłębiona Tajemnica. Tylko dzięki wierze i gorliwej modlitwie jesteśmy wstanie przyjąć te prawdę i nią żyć
 
Komunia: Sławcie usta Ciało Pana (Siedl.)
Śpiew ten doskonale nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii.
 
Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, str. 168)
Panie pragnienia ludzkich serc (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 418)
O Panie otwierasz rękę swoją (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 411)
Oto święte Ciało Pana (Siedl.)
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 358)
Podczas komunii świętej zaleca się wykonanie śpiewu eucharystycznego.
 
Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz – zwrotki 1, 2, 5, 6 (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 104)
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Dziękujmy Panu, że w swojej nieskończonej miłości zostawił nam siebie w eucharystycznych postaciach.
 
Wyjście: Zróbcie Mu miejsce (Siedl.)
Ten tradycyjny śpiew bardzo pasuje do dzisiejszej liturgii. Jezus przychodzi do nas, aby być z nami w domu i w pracy, na ulicach naszych miast i wsi. Jest jakby ciekaw jak nam, Jego dzieciom, się powodzi, dlatego „sam ludu swego odwiedza ściany, bo pragnie bawić między ziemiany.
 
Rafał Maciejewski
 
Propozycja IV
 
Wszystkie śpiewy zaproponowane na dzisiejszą uroczystość mówią o tajemnicy Eucharystii i korespondują z tekstami mszalnymi.
 
Wejście: Zróbcie Mu miejsce (Siedlecki)
 
Przygotowanie darów: Jeden chleb (Siedlecki)
 
Komunia: Pan wieczernik przygotował (Siedlecki)
 
Uwielbienie: Ciebie Boga wysławiamy (Siedlecki)
 
Wyjście: Jakże za Tobą pójdziemy Chrystusie (Exsultate Deo)
 
Mariusz Ryś

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.