Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok C

"Boże Ojcze, (...) spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania" (z kolekty mszalnej).

Wejście: Niepojęta Trójco (Niepojęta Trójco, str. 4)

Jeden w naturze (Siedl.)
"Boże Ojcze, (…) spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania." (z kolekty mszalnej). 

Przygotowanie darów: Chwała, moc i dziękczynienie (Exsultate Deo, str. 340, wyd. 9).

Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa (Exsultate Deo, str. 92, wyd.9)
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym * jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, * lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. (z dzisiejszej prefacji).

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Siedl.).

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajcie (zwrotki 9, 10).

Gloria Patri et Filio (Niepojęta Trójco, str. 300).

Dzięki, o Boże Ojcze (Exsultate Deo, str. 100, wyd. 9).
Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej jedynego.

Wyjście: Radosna Światłości (zwrotki 6, 7 str. 192).

Przez chrztu świętego wielki dar (Exsultate Deo, str. 377).

Rafał Maciejewski

 

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.