Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Najświętszej Trójcy

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie”.

Wejście: Przez chrztu świętego wielki dar
Wspominając własny chrzest i nawiązując do antyfony na wejście: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie”, rozpocznijmy Mszę świętą w uroczystość Najświętszej Trójcy śpiewem „Przez chrztu świętego wielki dar”.

Przygotowanie darów: W Mądrość Przedwieczną (3 zwrotki)
W Ewangelii słyszeliśmy, że Bóg tak umiłował świat, „że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Składając na ołtarzu dar chleba i wina, wyśpiewajmy naszą wiarę w Boga Jedynego śpiewem trzech zwrotek pieśni „W Mądrość Przedwieczną”.

Komunia święta: Jezu, Jezu do mnie przyjdź
Antyfona komunijna głosi: „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze”. W czasie Komunii Świętej zaprośmy do naszych serc Jezusa, który uczyni nas swoimi dziećmi („Przyjdź, o Jezu proszę Cię, niech Twym dzieckiem stanę się…”).

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (10 zwrotek)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy Boga w Trójcy Jedynego, Stworzyciela człowieka i świata, śpiewem „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”.

Zakończenie: Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto
Na zakończenie oddajmy cześć Bogu w Trójcy Jedynemu, śpiewając doksologię „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” w języku polskim bądź łacińskim.

Utwór organowy: D. Buxtehude, O Lux Beata Trinitas, BuxWV 216
W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Dietricha Buxtehude’a „O Lux Beata Trinitas”.
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.