Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

„Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody oddajcie pokłon Panu”. Uroczystość Narodzenia Pańskiego – oprócz zwyczajnej, prostej radości, że adwentowe oczekiwanie i tęsknota znalazły swoje wypełnienie w betlejemskiej stajni – przynosi prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. A wobec takiej świadomości nie pozostaje nic innego, jak tylko oddać pokłon Panu.

Wejście: Wśród nocnej ciszy (t. i mel. trad., opr.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco, t. I, str. 137).

Chrystus narodził się w Betlejem, ale każdy z nas może być uczestnikiem gestu Bożej Miłości poprzez Eucharystię. Dlatego „i my czekamy na Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą”.

Przygotowanie darów: Z narodzenia Pana (t. i mel. trad., opr.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, str. 194).

Wesoły dziś dzień i trzeba nam koniecznie wyśpiewać Bogu chwałę. Bo przecież „radość ludzi wszędzie słynie”.

Komunia: Jezu, śliczny kwiecie (t. i mel..: Miod., opr. P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 180).

Szczęśliwa kolebko (t. i mel. trad., opr.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 189).

Jak wielka jest miłość Boga do mnie, że „nie z panięty” i „nie w pałacu”, ale między wołem i osłem, w ubóstwie i chłodzie zechciał narodzić się dla mojego zbawienia? Więc prawdziwie „szczęśliwa kolebka” z tak drogim klejnotem. Obie kolędy nie są tylko prostą narracją o cudzie betlejemskiej nocy, stawiają ważne pytania i skłaniają do zadumy.

Uwielbienie: Pójdźmy wszyscy do stajenki (t i mel. trad., opr.: P.Pałka, Niepojęta Trójco, t. II, str. 184).

W tej kolędzie wyśpiewujemy jedno wielkie powitanie Narodzonego i prosimy, by Jego przyjście na ziemię stało się naszym zbawieniem.

Zakończenie: Bóg się rodzi (t. F. Karpiński, mel. trad., opr .P.Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 170).

Bóg jest ponad wszystkim, co możemy sobie wyobrazić, przed Nim „moc truchleje”. W tym śpiewie możemy powrócić do Ewangelii św. Jana (msza w dzień) i chociaż próbować zrozumieć, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

Boże Narodzenie to wielka tajemnica wyrażana prostymi słowami. Chyba jedyny czas w roku liturgicznym, kiedy nikogo nie trzeba uczyć śpiewów. Kolędy są w każdym z nas, możemy śpiewać całym sercem i na całe gardło. Wszystkie proponowane kolędy można znaleźć w każdym śpiewniku. Wcale nie trzeba ich śpiewać na głosy. Jedyny warunek – ma być radośnie! Bo „zajaśniał nam dzień święty”!

Zobacz także

Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Ewangelia tej świętej nocy przenosi nas do Betlejem, w którym narodził się Jezus Chrystus. Razem z pasterzami, „trzymającymi straż nocną nad swoim stadem”, pospieszmy do żłóbka Nowonarodzonego.

Ewangelia tej świętej nocy przenosi nas do Betlejem, w którym narodził się Jezus Chrystus. Razem z pasterzami, „trzymającymi straż nocną nad swoim stadem”, pospieszmy do żłóbka Nowonarodzonego.

none

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.