Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel – wybrany przez Boga już w łonie matki. Niezłomny głosiciel Słowa Bożego, wierny swojemu posłannictwu. Każdy z nas, chrześcijan, wybrany jest przez Boga i przeznaczony do świadczenia o Jego obecności pośród nas. Prośmy Pana o dar wiary żywej, o odwagę i błogosławieństwo na trud ewangelizacji, o wierność Słowu Bożemu.

Wejście: Zwiastun wschodzącego słońca (Siedl.)

By zdolne były (Ut queant laxis – hymn nieszporny św. Pawła diakona, VII w., mel. greg.)
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga, * Jan mu było na imię. * Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości, * i przygotować Panu lud doskonały.” (Antyfona na wejście.)
Proponuję rozpocząć dzisiejszą liturgię śpiewem o św. Janie Chrzcicielu.
 

Przygotowanie darów: Błogosław Panie nas (Exsultate Deo, wyd. 9)

Twoje Słowo(Niepojęta Trójco)
Św. Jan Chrzciciel – wybrany przez Boga już w łonie matki. Niezłomny głosiciel Słowa Bożego, wierny swojemu posłannictwu. Każdy z nas, chrześcijan, wybrany jest przez Boga i przeznaczony do świadczenia o Jego obecności pośród nas. Prośmy Pana o dar wiary żywej, o odwagę i błogosławieństwo na trud ewangelizacji, o wierność Słowu Bożemu. 

Komunia: Ja wiem, w kogo ja wierzę(Siedl.)
Posileni najświętszym Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela, odważnie wyznawajmy, że Jezus Chrystus – Wschodzące Słońce, rozpraszające ciemności naszego życia, jest Bożym Barankiem, który gładzi grzechy świata.

Uwielbienie: Błogosławiony Pan Bóg Izraela (Exsultate Deo, wyd. 9)
Wraz z Zachariaszem wyśpiewajmy Bogu chwałę za osobę św. Jana Chrzciciela. 

Wyjście: Głoś Imię Pana(Niepojęta Trójco, Exsultate Deo, wyd. 9)
Za przykładem św. Jana głośmy światu Bożą miłość. Bóg chce, aby każdy z nas był głosem, który woła w puszczy dzisiejszego świata: przygotujcie drogę Panu. Chce, abyśmy tak jak Jan Chrzciciel przygotowali drogi zbawienia dla współczesnego świata. Bóg potrzebuje naszego świadectwa na miarę św. Jana Chrzciciela.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.