Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (2011)

Nowy Rok rozpoczynamy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki. Maryja jest Matką Zbawiciela, Różdżką Jessego, która wydała na świat najpiękniejszy Kwiat – Jezusa Chrystusa. Jest Bramą, przez którą przychodzi na świat Zbawiciel. Uwielbiajmy w tym dniu Boga za dar Bożej Rodzicielki, za jej „fiat” i posłuszeństwo względem Bożego planu.

 Wejście:  Rozkwitnęła się lilija (Siedl.)
Nowy Rok rozpoczynamy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki. Maryja jest Matką Zbawiciela, Różdżką Jessego, która wydała na świat najpiękniejszy Kwiat – Jezusa Chrystusa. Jest Bramą, przez którą przychodzi na świat Zbawiciel. Uwielbiajmy w tym dniu Boga za dar Bożej Rodzicielki, za jej „fiat” i posłuszeństwo względem Bożego planu. „Witaj, Święta Boża Rodzicielko, * Ty wydałaś na świat Króla, * który włada niebem i ziemią na wieki wieków.” antyfona na wejście

Przygotowanie darów: Wesołą nowinę bracia słuchajcie  – zwrotka 3, 4 (Siedl.)
„Którego zrodziła, Bogiem uznała, i Panną, jak była, Panną została.” Maryja od chwili Zwiastowania nie miała wątpliwości, iż Dziecko, które nosi pod sercem, i które zrodziła jest Synem Bożym.

Komunia: Anioł pasterzom mówił – zwrotki 1,2, 4 i 5 (Siedl.)
Pierwsze dwie zwrotki proponowanej kolędy nawiązują do wydarzenia, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii – o pokłonie pasterzy. Zwrotki 4 i 5 wyśpiewują pochwałę „dziwnego” narodzenia. Maryja, jako najdoskonalsze stworzenie po narodzinach Bożego Syna została Dziewicą. Jest Nową Ewą, która przynosi nam na świat Wcielone Słowo Boga.

Uwielbienie: Gdy śliczna Panna (Siedl.)
Razem z Maryją śpiewajmy Dzieciątku

Wyjście: Bóg się rodzi (Siedl.)
Nowy rok bieży (Siedl.)
„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” Prośmy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla naszych rodzin na cały rozpoczynający się Nowy Rok.

Na pierwszy dzień Nowego Roku, Kościół daje nam możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Prócz zwykłych warunków, należy odśpiewać, bądź odmówić publicznie hymn O Stworzycielu Duchu, przyjdź.  Po uzgodnieniu z celebransem można go wykonać na początku liturgii (jedna zwrotka pieśni na wejście i hymn), bądź po wcześniejszym zapowiedzeniu przez celebransa po modlitwie post communio.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.