Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Wejście: Niepojęta Trójco (Niepojęta Trójco, str. 4)
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy (Siedl.)
Dzisiejsza niedziela to uroczystość Trójcy Świętej „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie.” Tak brzmi dzisiejsza antyfona na wejście. Rozpocznijmy liturgię śpiewem, który wprowadzi nas w tajemnice dnia dzisiejszego.

Przygotowanie darów: Jeden w naturze (Siedl)
W nawiązaniu do dzisiejszej uroczystości wykorzystajmy śpiewy, które swoim tekstem nawiązują do Tajemnicy Trójcy Świętej.
Przez chrztu świętego wielki dar (Siedl.)
Przez sakrament Chrztu świętego zostaliśmy zanurzeni w tajemnice Trójcy Świętej i zostaliśmy obdarowani wiarą. Proponowany śpiew nawiązuje do tej prawdy, a jednocześnie jest on uwielbieniem Boga jedynego w Trzech Osobach
 
Komunia: Ojciec nam powierzył Słowo (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 414)
Śpiew ten bardzo pięknie nawiązuje do tajemnicy dnia dzisiejszego. Mam świadomość, że nie jest on wszystkim znany, dlatego proponuje, aby na komunię wykonać tradycyjny śpiew eucharystyczny.
 
Uwielbienie: Gloria Patri et Filio (Niepojęta Trójco, str. 300)
Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa
(Exsultate Deo, wydanie 9, str. 92)
Oddajmy chwałę Bogu w Trójcy jedynemu: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki  wieków. Amen”
 
Wyjście: Niechaj z nami będzie Pan – zwrotki 1, 5, 6 (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 364)
Proponuję na koniec dzisiejszej liturgii wykonać pieśń, w której oddamy się pod opiekę Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
 
Rafał Maciejewski
 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.