Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C (2010)

Tajemnica Wniebowstąpienia. Niebo. Rozłąka. Misja ewangelizacji wszystkich narodów. Zapewnienie, ze Jezus jest z nami. Obietnica Pocieszyciela. Nie ma czasu na wpatrywanie się w niebo. Trzeba iść i głosić całemu światu: Pan zmartwychwstał i żyje pośród nas w swoim Kościele. Przez swoje w niebo pójście Pan wywyższył ludzka naturę i dał nam, pozostającym na ziemi, nadzieję na życie wieczne w domu Ojca.

Wejście: Chrystus Pan w niebo wstępuje (Siedl.)

Wielki Psalm Wejścia (Niepojęta Trójco, str. 146)

Przez Twoje święte Wniebowstąpienie (Siedl.)

Tajemnica Wniebowstąpienia. Niebo. Rozłąka. Misja ewangelizacji wszystkich narodów. Zapewnienie, ze Jezus jest z nami. Obietnica Pocieszyciela. Nie ma czasu na wpatrywanie się w niebo. Trzeba iść i głosić całemu światu: Pan zmartwychwstał i żyje pośród nas w swoim Kościele. Przez swoje w niebo pójście Pan wywyższył ludzka naturę i dał nam, pozostającym na ziemi, nadzieję na życie wieczne w domu Ojca.

Przygotowanie darów: Otoczon gronem (Siedl.)
Tradycyjny śpiew przeznaczony na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Przyjdę do Was w moim Duchu (Niepojęta Trójco, str. 296)
Jezus odchodząc z tego świata do Ojca zostawił nam Obietnicę Ducha Świętego. Nie zostawi nas sierotami, pośle nam Pocieszyciela, aby z nami zamieszkał na zawsze. Otwórzmy nasze serca na ten Dar Pocieszyciela i przyjmijmy radość, którą daje nam Pan

Panie umocnij naszą wiarę (szczególnie zwrotki 3,4,5,6) (Siedl.)
Prośmy Pana, aby dał nam łaskę wiary żywej i odwagi w głoszeniu Bożego Słowa.

Komunia: Zwycięzca śmierci (Siedl.)

Uwielbienie: Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże lud Twój)
Chrystus przez swoje Święte Wniebowstąpienie wywyższył ludzką naturę. Połączył boskim węzłem niebo z ziemią. Uwielbiajmy Go za ten dar Jego miłości.

Wyjście: Ciesz się Królowo anielska (Siedl.)

Idźcie na cały świat(zwrotka 4) (Siedl.)

Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem zostawił nam nakaz ewangelizacji wszystkich narodów. Jednocześnie obiecał, że w czasie tej misji, On będzie z nami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. posłuszni poleceniu naszego Zbawiciela i napełnieni mocą z wysoka, idźmy i czyńmy uczniów wśród wszystkich narodów.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.