Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Procesja wejścia: Chrystus Pan w niebo wstępuje [Exsultate Deo]
Dzisiejszą liturgię rozpocznijmy uroczystym śpiewem procesyjnym, który głosi prawdę, że nasz Pan Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Ojca.

lub Oto jest dzień, który dał nam Pan [Niepojęta Trójco, t. II
W czasie procesji wejścia można także wykonać wyżej wymieniony śpiew i dołączyć jako zwrotki tekst pieśni: Zaświtał blaskiem promiennym [Exsultate Deo]

Przygotowanie darów: Otoczon gronem świętych Aniołów [Exsultate Deo
Pieśń ta w swojej treści nawiązuje do przeżywanej przez nas tajemnicy dnia.

lub Idźcie na cały świat [Niepojęta Trójco, t. II
Chrystus wstępując do nieba zostawił swoim uczniom nakaz: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu… Posłuszni temu poleceniu Pana chcemy podjąć tę misję.

Komunia: Twoja cześć, chwała [Niepojęta Trójco, t. II
Podczas procesji komunijnej śpiewajmy tradycyjną pieśń eucharystyczną, której 9. zwrotka odnosi się to tajemnicy dnia dzisiejszego.

Dziękczynienie: Kleszczmy rękoma [Niepojęta Trójcom t. I
Wychwalajmy Pana zasiadającego po prawicy Ojca, władającego światem niezmierzonym, dającego nam siebie w Eucharystii

lub Niebo wysokie, raduj się [Niepojęta Trójco, t. II
Niebo się raduje ze zmartwychwstania Pana, a szczególnie dziś, gdy Jezus wstępuje do swojego królestwa.

Zakończenie: Ciesz się Królowo Anielska [Siedl.
Dzisiejszą liturgię zakończmy śpiewem antyfony Regina Coeli specjalnie przystosowanej na obchód Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.