Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok B

Wejście: Stworzycielu Duchu przyjdź (m.:J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco
lub O Stworzycielu Duchu przyjdź (m.: gregoriańska)
Warto już na początku liturgii otworzyć się na działanie Ducha Świętego.

Sekwencja do Ducha Świętego (śpiewnik Mioduszewskiego lub śpiewnik Niepojęta Trójco)
Sekwencja jest nieodłącznym elementem liturgii tej uroczystości.

Ofiarowanie: Duch Pański nade mną (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Pieśń ta nawiązuje do dzisiejszych czytań, zwłaszcza do I czytania i Ewangelii, eksponując wątek posłania uczniów – nas do innych ludzi mocą Ducha Świętego.

KomuniaRóżne są dary łaski (m.:P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 
Refren tej pieśni nawiązuje bezpośrednio do czytania z listu do Koryntian: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch".

Uwielbienie: Przyjdź, Duchu Święty (m.:P.Bębenek – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Po raz kolejny nasza modlitwa przybiera formę bezpośredniego wezwania Ducha Świętego. Prosta melodia pozwoli włączyć się w śpiew wielu osobom i wspólnie uwielbiać Boga.

Wyjście: Przyjdę do was (m.: J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco)
Ta pieśń ukazuje nam perspektywę trwania w radości Ducha Świętego.
lub 
Idźcie na cały świat (m.:ks. S.Ziemiański SI, np.oprac. D.Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Słowa tej pieśni stanowią rozesłanie: "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody". Moc Ducha Świętego uzdalnia nas do czynienia wielkich dzieł, które mogą być świadectwem dla innych, o czym mowa we wszystkich czytaniach.
lub
Pokój wam (m.:P.Pałka, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Ta pieśń cytuje słowa dzisiejszej Ewangelii.

 

Urszula Rogala

Propozycja II

 

Wejście: Królu Niebieski (Niepojęta Trójco, str. 207)
W antyfonie na wejście czytamy: „Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę”.
Na rozpoczęcie dzisiejszej liturgii proponujemy pieśń, w której prosimy Ducha Świętego aby przyszedł i napełnił nas swoimi łaskami.
 
Ofiarowanie: Tui amoris ignem (śpiewnik Taize, nr 14)
„Przyjdź Duchu Święty, rozpal ogień Twej miłości”
 
Komunia: Różne są dary łaski (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
W drugim czytaniu słyszymy słowa: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich”. Można więc wykonać pieśń Różne są dary łaski.
Mądrość stół zastawiła (Niepojęta Trójco, str. 170)
Podczas komunii możemy także zaśpiewać pieśń Mądrość stół zastawiła.
 
Uwielbienie: Wielkie są dzieła (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
W czasie modlitwy po komunii słyszymy słowa: „Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów(…)”.
Pieśń Wielkie są dzieła wielbi Boga i Jego potężne dzieła, a powtarzające się Alleluja przypomina o trwającym jeszcze okresie Wielkanocnym.
 
Wyjście: Pokój wam (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Pokój, pokój (śpiewnik Taize, nr 135)
W Ewangelii słyszymy jak Jezus mówi do uczniów: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego”. Na zakończenie proponujemy nawiązać do tych słów pieśnią Pokój wam lub Pokój, pokój.
 
Karolina Magnuska

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.