Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Procesja wejścia: O Stworzycielu Duchu przyjdź [Exsultate Deo]
Dzisiejszą liturgię rozpocznijmy śpiewem hymnu do Ducha Świętego. W związku z tym, że jest do hymn, wykonujemy go w całości, i powinniśmy rozpocząć śpiew po dojściu procesji wejścia do ołtarza. Wcześniej proponuję zagrać utwór organowy.

Sekwencja: Przybądź, Duch Święty [Exsultate Deo]

Przygotowanie darów: Duch Pański napełnił okrąg ziemi [Exsultate Deo
W czasie procesji z darami śpiewajmy piękny śpiew mówiący o tym, że Duch Pański jest z nami, że nas umacnia, daje nam możliwość radosnego przebywania przed Panem.

Komunia: Pamiątkę dnia świątecznego [Exsultate Deo]

Dziękczynienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy [Exsultate Deo
Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, który jest w nas i działa w swoim Kościele.

Zakończenie: Przyjdź, Duchu Świętości [Exsultate Deo]

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.