Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Wejście: Introit (P. Bębenek, ze zbiorów DOL)
Na rozpoczęcie liturgii proponuję pieśń, która jest częścią Mszy o świętych (Missa de Sanctis). 

Przygotowanie darów: Twoje słowo(Niepojęta Trójco, s. 304)
Za wstawiennictwem św. Józefa prośmy o umiejętność zasłuchania się w Boże Słowo, by ono umacniało naszą wiarę i przemieniało naszą miłość. 

Komunia: Bóg tak ukochał świat (Niepojęta Trójco, s. 173)
„Chleb, który łamiemy jest Paschą Boga,
Ten, który nas ukochał, daje nam udział w swoim zwycięstwie.” 

Uwielbienie: Pan jest mocą(Niepojęta Trójco, s.300)

Wyjście: Pieśń o św. Józefie (Szczęśliwy kto sobie patrona) (Siedlecki lub opr. P. Pałka)
„Pomnij przeto na nas, święty Józefie, i twoimi modlitwami wstawiaj się u Tego, który uchodził za Twojego Syna. Spraw także, aby łaskawa dla nas była twoja Oblubienica, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.” (z kazania św. Bernardyna ze Sieny, II czyt. z Godziny Czytań).

Monika Różańska

 

 

 

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.