Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość św. Stanisława, patrona Polski

Wejście: Cześć Tobie, naszej krainy Patronie (Siedl.)

Witaj święty Stanisławie (Miod.)
Obchodzimy dziś Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, jednego z głównych Patronów Polski. Proponuję rozpocząć dzisiejszą liturgię śpiewem własnym przeznaczonym na dzień św. Stanisława.

Panie umocnij naszą wiarę (zwrotka 5 i 6)  (Siedl.)
Z dzisiejszej kolekty: " Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze." Prośmy Pana o dar niezachwianej wiary. Abyśmy, tak jak św. Stanisław, nie bali się oddać swojego życia w imię Jezusa Chrystusa bo "kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem."

Przygotowanie darów:  Ludu kapłański (zwrotka 9) (Siedl.) 

Jam jest Pasterz dobry (Siedl.)
Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce." Święty Stanisław biskup wypełnił te słowa w swoim życiu w doskonały sposób. Umiłowawszy Kościół – Owczarnię Pana, na wzór najwyższego Pasterza, oddał swoje życie w imię Prawdy. Patron chrześcijańskiego ładu moralnego staje nam dzisiaj jako wzór do naśladowania, abyśmy i my umiłowawszy przykazania Pana nie wstydzili się ich przed ludźmi, ale odważnie świadczyli o Miłości Dobrego Pasterza. 

Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie (Niepojęta Trójco)
"Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (…) I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." Z dzisiejszego drugiego czytania. 

Komunia: Dajesz Jezu Ciało Swe (Niepojęta Trójco)

O Panie Tyś moim Pasterzem (Siedl.)

Jeden chleb (Siedl.)

Chrystus Dobry Pasterz oddał swoje życie za nas – swoje owce, abyśmy mieli życie w obfitości. Nie bójmy się iść za Panem na zielone pastwiska, gdyż On zna nas po imieniu i wie czego nam potrzeba. Posileni Jego Ciałem i zapewnieni o Jego obecności wśród nas odważnie idźmy przez ciemną dolinę współczesnego świata i głośmy, że nasz Pan żyje.

Uwielbienie: Radośnie Pany hymn śpiewajmy (zwrotka 7 i 8) (Siedl.)

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego)
Razem z wszystkimi Świętymi uwielbiajmy Pana za Jego dobroć. 

Wyjście: Święty Stanisławie patronie nasz

Prośmy Pana, za wstawiennictwem świętego Stanisława, który wraz z Bogarodzicą i św. Wojciechem patronuje naszej Ojczyźnie, o łaski potrzebne dla naszego kraju i dla nas samych. Prośmy o łaskę wierności Bożym przykazaniom.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.