Propozycje doboru śpiewów na V Niedzielę Wielkanocną, rok A

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja!”

Wejście: Alleluja! Jezus żyje! Już… (7 zwrotek)
„Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja!” Wyraźmy radość dzisiejszej antyfony na wejście wykonaniem siedmiu zwrotek pieśni „Alleluja! Jezu żyje! Już…”, wychwalając i śpiewając „Alleluja” Zbawcy Zmartwychwstałemu!

Przygotowanie Darów: Zwycięzca śmierci, piekła (1 i 4 zwrotka)
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Jana, Chrystus Zmartwychwstały, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, wzywa uczniów, aby nie trwożyły się ich serca. W czasie procesji z darami ofiarnymi wykonajmy wskazane zwrotki pieśni „Zwycięzca śmierci, piekła”, potwierdzając, że Chrystus utwierdza naszą wiarę.

Komunia święta: Pan Wieczernik przygotował (5 zwrotek)
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja” – głosi dzisiejsza antyfona na Komunię świętą. Przyjmując Ciało Chrystusa, śpiewajmy pięć zwrotek pieśni „Pan Wieczernik przygotował”, wyrażając prawdę, że każdy, kto spotyka się z Panem w Sakramencie Eucharystii, „tworzy jedno z Nim”!

Uwielbienie: Wszystkie dzieła Pańskie wysławiajcie Pana (1, 7-10 zwrotki)
W psalmie responsoryjnym słyszeliśmy wezwanie: „Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały”. Dziękując dobremu i miłosiernemu Panu za dar Jezusa Chrystusa, śpiewajmy ku Jego czci pieśń: „Wszystkie dzieła Pańskie wysławiajcie Pana”.

Zakończenie: Wesoły nam dzień dziś nastał (2-4, 17 zwrotki)
Chrystus jest Drogą naszego życia! Niech prowadzi nas przez ścieżki codzienności i śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Wesoły nam dzień dziś nastał”.

Utwór organowy: J. S. Bach, Symfonia z Kantaty nr 4, BWV 4a
Wdzięczność Bogu Ojcu za zmartwychwstanie Chrystusa można wyrazić, wykonując w czasie liturgii bądź po jej zakończeniu „Symfonię z 4. Kantaty” Jana Sebastiana Bach, BWV 4a.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.