Propozycje doboru śpiewów na V Niedzielę Wielkanocną roku B

Wejście: Na Zmartwychwstanie Pańskie (m.: P.Bębenek - ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 
W tę kolejną niedzielę wielkanocną warto podkreślić jej charakter radosną pieśnią o Zmartwychwstaniu. 


Ofiarowanie: Kathyzma (m. prawosławna – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 
Słowa tej pieśni nawiązują do dzisiejszych czytań, mówią o wierności i ufności Bogu, postępowaniu według Jego woli. Komunia: Dajesz, Jezu, ciało swe (Niepojęta Trójco, s.168) 
Ta pieśń eucharystyczna podkreśla wątek trwania w Bogu, warto zaśpiewać zwłaszcza zwrotki 13-16. "Kto spożywa to Ciało i pije z tego Kielicha, ten przebywa w Bogu, a Bóg w nim" Uwielbienie: Jezu ufam Tobie (m.: P.Bębenek – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 
lub Psalm 62 (m.: D.Kusz OP – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 
Obie te pieśni wyrażają tęsknotę za bliskością Boga, w którym mamy trwać, aby przynosić obfity owoc. Wyjście: Idźcie na cały świat (opr.: D.Kusz – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 
Ta pieśń nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii. "(…) i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili". W kolejnej zwrotce jest mowa o miłości bliźniego, która zgodnie z dzisiejszym Słowem Bożym świadczy o tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa.

Urszula Rogala

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.