Propozycje doboru śpiewów na V Niedzielę Wielkanocną roku C

Wejście: Alleluja, o dniu radosny (Siedl.)
Zmartwychwstanie Jezusa jest początkiem Nowego Życia. Życie pozbawionego wszelkiego smutku. "I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły" słyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu z Apokalipsy św. Jana. Dlatego "cieszymy się, bo tak chce Pan, za winy nasze okup dan, skończony jest niewoli stan Alleluja"

Przygotowanie darów: Miłujcie się wzajemnie (Siedl.; ze zbiorów ośrodka liturgicznego)

Przykazanie nowe (Siedl.)
Przed swoim odejściem z tego świata Chrystus zostawia nam nowe przykazanie: Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Zmartwychwstały Pan „stwarza wszystko nowym”, a więc przemienia nas, tak abyśmy byli pełni dobra i miłości. Nie bójmy się dzielić miłością z naszymi braćmi, bo tylko wtedy wszyscy poznają, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Pana. 

Komunia: Zmartwychwstał Pan (Exsultate Deo, str. 176)
Zmartwychwstały Pan jest źródłem niewyczerpanej Miłości. Dzięki Jego zwycięstwu nad grzechem i śmiercią możemy żyć w prawdziwej radości i prawdziwie miłować się wzajemnie.

Uwielbienie: Najwyższemu Panu chwała, alleluja (Exsultate Deo, str. 110)
"Bądź uwielbiony Boże, za miłość, która nas łączy" 

Ubi caritas (Niepojęta Trójco, str. 311)
"Tam gdzie miłość jest i dobroć, tam mieszka Bóg." 

Wyjście: Wesel się Królowo miła (Siedl.; Niepojęta Trójco, str. 224)

Wstał Pan Chrystus (Siedl.)
Trwamy w radosnym czasie Zmartwychwstania, dlatego proponuję, żeby zakończyć liturgię tradycyjnym śpiewem o tej tematyce. Rozpoczął się również maj – miesiąc oddany Matce Bożej. Możemy ten fakt zaakcentować śpiewem Regina coeli.

Rafał Maciejewski

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.