Propozycje doboru śpiewów na V Niedzielę Wielkiego Postu, rok A

Wejście: De profundis (m.: J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. I)
Ta pieśń dobrze podsumowuje najważniejsze wątki dzisiejszych czytań: nadzieja Zmartwychwstania, ufność miłosierdziu Bożemu, a także nawiązuje do wymowy piątej niedzieli Wielkiego Postu, od której rozpoczyna się okres pasyjny ("mocą Krzyża dodaj sił").

Przygotowanie darów: Pieśń o nadziei (m.: D.Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II)
Pieśń o "wielkiej nadziei", czyli nadziei Zmartwychwstania.

lub Tak bowiem Bóg umiłował świat (m.: P.Pałka, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II)
Pieśń nawiązująca do słów Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: "Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie".

Komunia: Zbudź się o śpiący (m.: D.Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco, t.II)
Pieśń nawiązująca do wskrzeszenia Łazarza i do duchowego wskrzeszenia każdego z nas, które może się dokonać dzięki łasce Bożej.

Uwielbienie: Łaska Pana (m.: P.Pałka, śpiewnik Niepojęta Trójco, t.I)
Ta pieśń nawiązuje do ważnego wątku dzisiejszych czytań (zwłaszcza drugiego): Duch Święty jest Tym, który ożywia naszą duszę i ma moc ożywić nasze śmiertelne ciało.

Wyjście: Krzyżu święty (m.: trad, opr.: J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco, t.I)
Warto zaśpiewać chociaż jedną pieśń pasyjną, żeby rozpocząć rozważanie Męki Pań

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.