Propozycje doboru śpiewów na V Niedzielę Wielkiego Postu, rok B

„Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie * i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, * wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, * Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.” (Antyfona na wejście, Ps. 43)

Liturgia V Niedzieli Wielkiego Postu może być szokująca. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi bardzo klarownie: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Myślę, że ewangeliczne obumieranie jest radykalne. Zerwanie z żądzami tego świata powinno się w nas odbyć zdecydowanie i konsekwentnie. Nasze obumieranie powinno być podobne do obumierania Chrystusa na Krzyżu, obumierania całkowitego i bezwarunkowego. Uważam, że repertuar liturgiczny powinien zbliżać wiernych do tej prawdy.

Wejście: Zbudź się o śpiący (t.: Ef 5,14, Ps 27, m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 252)

Ta pieśń śpiewana na uroczystościach pogrzebowych może mieć również zastosowanie w Wielkim Poście. Powstanie z martwych oznacza powstanie z grzechu oraz wszystkich spraw tego świata, które odwracają nas od Boga.

Przygotowanie darów: Converte nos (m.: Taize, opr.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 400)

Sensowne obumieranie jest możliwe jedynie w Bogu. Prośmy Go w tej pieśni o pomoc w wyzwoleniu ze zła i nawróceniu ku Niemu.

Komunia: Bóg tak ukochał świat (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, t. I, s. 173)

Dzisiejsza Ewangelia kończy się zapowiedzią Męki Pańskiej. Chrystus decydując się na śmierć na krzyżu obumarł, aby nas przyciągnąć wszystkich do siebie, abyśmy mieli życie wieczne. Dlatego proponuję zaśpiewanie pieśni, nawiązującej w refrenie do tych treści.

Uwielbienie: Chwałę Pana głoście (m. J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. I, s. 267)

Osobiście lubię, kiedy ta pieśń jest śpiewana na uwielbienie w Wielkim Poście. Pieśń nie posiada typowo uwielbieniowego charakteru muzycznego, jednakże wyjątkowo porusza swoim pięknem i prostotą.

Zakończenie: Krzyżu święty (m. wg ks. M. Mioduszewskiego, opr. J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, t. I, s. 183)

Proponuję zakończyć liturgię tą wzruszającą i znaną pieśnią pasyjną. Coraz częściej w liturgii (szczególnie od tej Niedzieli) będziemy wspominać Mękę Pańską — pieśń Krzyżu święty w wyjątkowy sposób może prowadzić nas w tym doświadczeniu.

Zobacz także