Propozycje doboru śpiewów na V Niedzielę zwykłą roku C

Dzisiejsze lekcje to historie powołania. Każde z nich jest inne każde inaczej ujmuje sytuację. Motywem wspólnym jest głoszenie słowa Bożego. Powołanie do głoszenia nie jest czymś ważnym, uroczystym wydarzeniem w naszym zyciu, dlatego dzisiejsze pieśni powinny skupiać się wokół powołania, powinny wyrażać powołanie każdego z nas.

Wejście: Duch Pański nade mną (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Oto jest dzień który dał nam Pan (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, s. 199) lub Oto jest dzień (B. Korejs, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego).
To pieśń radości powołanego, pieśń głosząca dobrą nowinę, pozostałe śpiewy opowiadają o radości tajemnicy zmartwychwstania.

Aspersja: Aperges me(m.: M. Kłos, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego).
Pieśń o charakterze pokutnym nawiązuje do aktu skruchy.

Psalm: Rectus (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Psalm δ (Niepojęta Trójco, s. 62).  
Melodie tych psalmów to wołanie przeniknięte dobra nowiną.

Alleluja: Jamneńskie lub De Hyacinte (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 

Ofiarowanie: Kantyk trzech młodzieńców (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, s.157).
Jest to radosne wielbienie przychodzącego Boga jako króla i pana.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan (m.: S. Ziemiański SI, Siedlecki lub opr. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Mądrość stół zastawiła obficie (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, s. 199) lub Zbliżam się w pokorze (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego).
Śpiew mówi o Bożej opiece i trosce Boga o swoje stworzenie, zawiera wersy mówiące o kosztowaniu dobroci Pana a to chyba najlepiej oddaje aspekt przyjmowania Ciał a i Krwi Pańskiej.

Wyjście: Ps 145  (m.: P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego).
Pieśń jest pochwałą stworzenia ze względu na wielkość i świętość Boga, przez co w swoim charakterze nawiązuje do pierwszego czytania.

Msza: Missa Orientalis (m. : J. Sykulski, Niepojęta Trójco, s. 35) lub Missa de Sanctis (m.: P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Missa Orientalis zastosowaniem harmoniki i rytmiki właściwej muzyce cerkiewnej wprowadza nastrój pełen pokoju i refleksji co sprzyja kontemplacji treści; z kolei Missa Spei tchnie nadzieja , dlatego też w swym charakterze bliska jest dzisiejszym czytaniom.

Jakub Grzywa OP

 

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.