Propozycje doboru śpiewów na VI Niedzielę Wielkanocną roku C

Wejście: Pokój Wam (m.: P. Pałka, ze zbiorów DOL)
Słowa tej pieśni nawiązują do dzisiejszej Ewangelii.

Ofiarowanie:  Podnieś mnie, Jezu (m.: J. Sykulski, ze zbiorów DOL)
Ta pieśń mówi o tym, że naszą drogą do Ojca jest Jezus. Jest to jeden z najważniejszych wątków dzisiejszej Ewangelii.

Komunia: Dzięki Ci, Panie (m.: P. Bębenek, ze zbiorów DOL)
Zwłaszcza ostatnia zwrotka podkreśla dzisiejsze ważne treści: "Spraw to Ojcze Wszechmocny w dobroci swej niezmiernej, byśmy się stali jedno z Tobą Chrystusem i Duchem, Ty, coś w Trójcy jedyny."

Uwielbienie: Pieśń tęsknoty (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Pieśń ta wyraża tęsknotę za Zmartwychwstaniem i życiem w Bogu, w niebie, w Mieście Świętym – Jeruzalem (II czyt.)

Wyjście: Cała Ziemio (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Pieśń ta bardzo pasuje do dzisiejszego psalmu, ponadto wyraża radość paschalną.
Przyjdę do Was (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Słowa tej pieśni nawiązują do Ewangelii, poza tym przygotowują nas na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Urszula Rogala

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.