Propozycje doboru śpiewów na VI Niedzielę zwykłą roku A

Treści zawarte w liturgii słowa, a zwłaszcza w dzisiejszej Ewangelii, są drogowskazem dla każdego z nas. Podążanie drogą przykazań prowadzi nas do królestwa Jezusa Chrystusa. Rozpocznijmy zatem dzisiejszą liturgię wołaniem do Pana: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce!

Procesja wejścia: Twoje słowo jest lampą [Niepojęta Trójco
Treści zawarte w liturgii słowa, a zwłaszcza w dzisiejszej Ewangelii, są drogowskazem dla każdego z nas. Podążanie drogą przykazań prowadzi nas do królestwa Jezusa Chrystusa. Rozpocznijmy zatem dzisiejszą liturgię wołaniem do Pana: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce!

Przygotowanie darów: Duch Pański napełnił okrąg ziemi [Exsultate Deo
Ten śpiew, zwłaszcza w tekście czwartej zwrotki, wiąże się z treścią drugiego czytania: serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha…

Komunia: Panie, pragnienia ludzkich serc [Exsultate Deo
Śpiew ten nawiązuje do pierwszej z antyfon: Pan głód ich zaspokoił, nie zawiódł ich pragnienia.

lub Tak Bóg umiłował świat [Niepojęta Trójco
Ta pieśń wiąże się bezpośrednio z tekstem drugiej antyfony na komunię.

Uwielbienie: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz [Exsultate Deo
Po przyjęciu Eucharystii dziękujmy Bogu Ojcu za Jego dary, które dla nas przygotował i dał nam je poznać. Jemu chwała na wieki!

Zakończenie: Szukajcie wpierw królestwa Bożego [Exsultate Deo
Dzisiejszą liturgię zakończmy śpiewem pieśni, która wzywa każdego z nas do skupienia się na Panu i wymaganiach, jakie stawia dla chcących wejść do Jego królestwa.

lub Niechaj z nami będzie Pan [Exsultate Deo
Chcemy zgłębiać słowa treść… Usłyszeliśmy dziś w Ewangelii słowo niezwykle obfitujące w treść, z którego powinna zrodzić się w nas konkretna refleksja. W odpowiedzi na nie zaśpiewajmy w całości zaproponowaną pieśń.

Piotr Obiedziński

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.