Propozycje doboru śpiewów na VI Niedzielę zwykłą roku C

Wejście: Psalm 145 (Niechaj Cię, Panie) (m.: P.Bębenek, ze zbiorów DOL)
Ta pieśń wyraża radość ze Zmartwychwstania, a tym samym nawiązuje do wszystkich czytań z tego dnia.

Przygotowanie darów: Błogosławieni ubodzy (m.: z tradycji greckiej, śpiewnik Niepojęta Trójco),
lub Błogosławieni (m.:P.Bębenek),
lub Kathyzma (z tradycji prawosławnej)
Pieśni te nawiązują bezpośrednio do dzisiejszych czytań, zwłaszcza do Ewangelii. 

Komunia:Hymn etiopski(m.: J. Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco),
Pieśń ta łączy wątek eucharystyczny z rozważaniem Zmartwychwstania.

lub Zbliżam się w pokorze (mel. tradycyjna, oprac.P.Bębenek, ze zbiorów DOL)
Jest to pieśń eucharystyczna, będąca jednocześnie modlitwą o większą wiarę i zaufanie Panu Bogu.

Uwielbienie: Pieśń o nadziei (m.: D.Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Módlmy się o to, żebyśmy poznali Jego drogi i żyli nadzieją Zmartwychwstania. 

Wyjście: Psalm 62 (Tylko w Bogu) (m.: D.Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Ta pieśń również łączy ważne wątki dzisiejszych czytań: ufność Bogu, nadzieja Zbawienia, Bóg jest naszą opoką i wybawieniem.

Urszula Rogala 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.