Propozycje doboru śpiewów na VI Niedzielę zwykłą

„Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp” (Ps 32).

Wejście: Oto jest dzień (t.: Liturgia godzin, m.: B. Korejs, Niepojęta Trójco, t.II)

Ta radosna pieśń wprowadzi nas w rozważanie Zmartwychwstania Chrystusa, które świętujemy w każdą niedzielę. W tekście jej zwrotek znajdziemy również odwołanie do sensu dzisiejszych czytań: śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa wybawiła nas od skutków grzechu.

Przygotowanie darów: Przyjdź Panie Jezu (t. i m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t.II)

Słowa tej pieśni są modlitwą o uzdrowienie nas z grzechu. Modlitwa ta nawiązuje zarówno do dzisiejszego psalmu jak też do Ewangelii, w której oczyszczenie trędowatego oznacza nie tylko uzdrowienie ciała człowieka, ale przede wszystkim jego duszy.

Komunia: Panie nie jestem godzien (t.: św.Efrem, m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t.II )

Jest to pieśń eucharystyczna, która równocześnie mówi o uzdrowieniu naszych dusz przez Boga. Dokonuje się ono również mocą sakramentów: „Twój kielich unicestwia śmierć, co nas pożera” (słowa trzeciej zwrotki)

Witam Cię, witam (t. i m.: Miod.)

W tej pieśni eucharystycznej również odnaleźć można wątek Zbawienia; przez Śmierć Jezusa dokonało się odkupienie naszych grzechów.

Uwielbienie:Ciebie Boże (m.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, t. I)

Pieśń ta nawiązuje do antyfony na wejście, która jest prośbą o pomoc Boga w naszej walce z grzechem.

Zakończenie: Na wieki będę (m.: P. Pałka, Niepojęta Trójco, t. II)

Pieśń ta kontynuuje uwielbienie Boga za Jego miłosierdzie i nawiązuje do wątku uzdrowienia nas z wszelkich chorób i grzechu.

Zobacz także

Urszula Rogala

Urszula Rogala na Liturgia.pl

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność: kompozycja). Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę filmową i liturgiczną. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, między innymi podczas paru edycji Uczniowskiego Forum Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego), podczas cyklu koncertów symfonicznych w ramach projektu Nova Hereditas, na wielu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także podczas koncertu członków orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia). Od wielu lat śpiewa i dyryguje w scholach parafii oo. Dominikanów na Służewie w...