Propozycje doboru śpiewów na XII niedzielę zwykłą, rok C

Wejście: Łaska Pana (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Na początku liturgii prosimy Boga o udzielenie nam Jego łaski, za sprawą której stajemy się do Niego podobni.

Przygotowanie darów: Błogosławieni ubodzy (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Zarówno Osiem Błogosławieństw (zwrotki tej pieśni), jak i dzisiejsza Ewangelia, mówią o wartości, jaką jest życie dla Boga i naśladowanie Chrystusa.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Żeby naśladować Jezusa, trzeba go poznać, skosztować, jak jest dobry.

Uwielbienie: O Jezu cichy i pokorny (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Ta pieśń najczytelniej podkreśla wątek naśladowania Jezusa: "uczyń serce me według Serca Twego".

Wyjście: Ave Domina Sancta (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Jest to pieśń do Matki Bożej – Tej, która wytrwała pod krzyżem.

Urszula Rogala

Zobacz także