Propozycje doboru śpiewów na XIII Niedzielę zwykłą, rok C

Wejście: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco, s. 165)
Na rozpoczęcie liturgii proponuję śpiew nawiązujący tekstem pierwszej zwrotki do Antyfony na wejście, w której słyszymy: Wszystkie narody klaskajcie w dłonie (...).

Przygotowanie darów: Twoje słowo jest lampą (Niepojęta Trójco, s. 304)
W aklamacji przed Ewangelią słyszeliśmy Mów, Panie (…) Ty masz; słowa życia wiecznego. W nawiązaniu do niej możemy zaśpiewać pieśń wyrażającą naszą ufność w to, że Jego słowo jest nam światłem.

Komunia: Mądrość stół zastawiła obficie (Niepojęta Trójco, s. 170)

Uwielbienie: O Christe, Domine Jesu (Taizé, Niepojęta Trójco, s. 303)
Niech ten śpiew uwielbienia przemienia nasze serca, byśmy byli wierni Bożemu słowu i nie ogladali się wstecz, kiedy „przykładamy rękę do pługa” (zob. Ewangelia z dnia).

Zakończenie: Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, s. 152)
Na zakończenie możemy zaśpiewać pieśń opowiadającą o Bożej wielkości. Obyśmy rzeczywiście sławili Jego Imię na wieki i obyśmy zjednoczeni z Nim w miłości, przynosili na wieki trwające owoce (por. Modlitwa po Komunii). 

Monika Różańska

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.