Propozycje doboru śpiewów na XIX Niedzielę Zwykłą, rok A

„Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają” (Antyfona na wejście).

Wejście: Serce me do Ciebie wznoszę
„Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają” – głosi antyfona na wejście z XIX Niedzieli Zwykłej. Rozpocznijmy, zatem dzisiejszą liturgię śpiewem pieśni „Serce me do Ciebie wznoszę”.

Przygotowanie Darów: Kto się w opiekę odda Panu
W Ewangelii słyszeliśmy, ze tylko Bóg jest naszym ratunkiem, że tylko On umacnia naszą wiarę i tylko w Nim i Jego Słowie powinniśmy pokładać naszą ufność. Składając na ołtarzu dary chleba i wina, które staną się Ciałem i Krwią Odkupiciela, śpiewajmy wszyscy „Kto się w opiekę odda Panu”.

Komunia święta: Jerozolimo chwal Pana nad pany albo: Jam jest Chleb Życia
Pierwsza antyfona na Komunię świętą została zaczerpnięta z psalmu 147 B: „Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą”, natomiast druga z Ewangelii według świętego Jana: „Chlebem, który dam, jest moje Ciało za życie świata”. Dlatego w czasie Komunii świętej warto wykonać psalm „Jerozolimo chwal Pana nad pany” lub pieśń „Jam jest Chleb Życia”.

Uwielbienie: Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Pokładamy nadzieję w Panu, który umacnia naszą wiarę. Po Komunii świętej uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”.

Wyjście: Za rękę weź mnie, Panie
Ufając Panu i Jego słowu zakończmy liturgię XIX Niedzieli Zwykłej śpiewem „Za rękę weź mnie, Panie”.

Utwór organowy: J. S. Bach, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Sebastiana Bacha „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.