Propozycje doboru śpiewów na XIX Niedzielę zwykłą roku C

Wejście: U Ciebie Boże (Niepojęta Trójco, str. 151)
"Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, * o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. * Powstań, Boże, broń swojej sprawy * i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają" (dzisiejsza antyfona na wejście).

Przygotowanie darów: Pieśń tęsknoty (Niepojęta Trójco, str. 266)
"Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze".

Ciebie całą duszą pragnę (Exsultate Deo, str. 435)
"Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze." Prośmy, aby naszym życiowym skarbem był sam Bóg, bo "niespokojne jest serce moje Boże, dopóki nie spocznie w Tobie". Dlatego wspólnie wołajmy: Boże jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. 

Komunia: Błogosławieni, którzy zostali wezwani (Exsultate Deo, str. 400)
"Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. 

Dajesz Jezu Ciało Swe (Niepojęta Trójco, str. 168)
"Chlebem, który dam, * jest moje Ciało za życie świata".

Wyjście: Głoś Imię Pana (Exsultate Deo, str. 346)
Posileni na świętej Uczcie Baranka, idźmy i głośmy Jezusa tym, którzy Go nie znają.

Rafał Maciejewski

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.