Propozycje doboru śpiewów na XV NIedzielę zwykłą, rok C

«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Przyjmijmy nowe przykazanie i miłujmy się wzajemnie, tak jak Bóg nas umiłował.

Weście: Przykazanie nowe (Siedl.)

Będziesz miłował (Exsultate Deo, str. 328)
«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Przyjmijmy nowe przykazanie i miłujmy się wzajemnie, tak jak Bóg nas umiłował 

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza (zwrotka 2; Exsultate Deo, str. 339)
"On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko z sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża." – z dzisiejszego drugiego czytania. Jezus przychodząc na świat, uczynił Miłość prawem życia. Zechciejmy przyjąć to prawo i wpisać do swojego życia.

Przygotowanie darów: Gdzie miłość wzajemna i dobroć (Siedl.)

Miłujmy się wzajemnie (Siedl.)
Miłość wzajemna to sens naszego życia. Miłujmy się wzajemnie, bo Bóg jest miłością. 

Komunia: Dajesz Jezu Ciało Swe (Niepojęta Trójco)

Panie dobry jak chleb (Siedl.)
Eucharystia – Uczta Miłości. Posileni Ciałem Tego, który nas umiłował do końca, dzielmy się tą miłością z naszymi braćmi. 

Wyjście: Bóg nad swym ludem zmiłował się (Exsultate Deo, str. 338)
Zakorzenieni w Jezusie budujmy na ziemi cywilizacje miłości. Miłość ma moc przemieniać ten świat, dlatego dzielmy się nią z potrzebującymi.

Rafał Maciejewski

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.