Propozycje doboru śpiewów na XV Niedzielę zwykłą (rok A)

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne (Kolekta XV Niedzieli zwykłej).

Wejście: Chrystus, Chrystus to nadzieja (4 zwrotki)
W dzisiejszej Kolekcie słyszymy, że Bóg ukazuje błądzącym światło swojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Liturgię XV Niedzieli Zwykłej rozpocznijmy śpiewem pieśni „Chrystus, Chrystus to nadzieja”, prosząc, aby Chrystus prowadził nas „do radości swego Ojca”

Przygotowanie Darów: Serce Twe, Jezu (1. i 7. zwrotka)
W XV Niedzielę Zwykłą usłyszymy przypowieść o siewcy. Prośmy, aby Słowo, którym się karmi w czasie liturgii, wydało stokrotny plon. Dlatego w czasie procesji z Darami zaśpiewajmy pierwszą i siódmą zwrotkę pieśni „Serce Twe, Jezu”.

Komunia święta: Pójdźcie błogosławić Pana
„Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” – nawiązując do antyfony na Komunię świętą, śpiewajmy pieśń „Pójdźcie błogosławić Pana”, w której chwalimy Boga miłości, ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Uwielbienie: Czego chcesz od nas, Panie?
Psalmista oddaje cześć Bogu za dary, którymi obdarza ludźmi: urodzajny deszcz, zboże, bogactwo łąk. I my podziękujmy za dar Ciała i Krwi Pańskiej, śpiewając pieśń „Czego chcesz od nas, Panie?”.

Zakończenie: Za rękę weź mnie, Panie
Nawiązując po raz kolejny do kolekty, zakończmy nasze spotkanie z Panem śpiewem pieśni „Za rękę weź mnie, Panie”.

Utwór organowy: J. S. Bach, Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 635
W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Sebastiana Bacha „Dies sind die heil’gen zehn Gebot”.
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.