Propozycje doboru śpiewów na XVI Niedzielę zwykłą (rok A)

"Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami".

Wejście: Łaska Pana (m.: P.Pałka, śpiewnik Niepojęta Trójco tom I)
Ta pieśń nawiązuje do drugiego czytania: "Gdy bowiem nie umiemy się
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami". Jednocześnie stanowi modlitwę do
Ducha Świętego na początek Mszy Świętej.

Przygotowanie darów: Tylko w Twoim miłosierdziu (m.: P. Bębenek,
śpiewnik Niepojęta Trójco tom II)
Ta pieśń jest modlitwą nawiązującą do głównego wątku dzisiejszych
czytań: naszą nadzieją jest miłosierdzie Boże, które daje nam czas na
nawrócenie mimo naszych grzechów.

Komunia: Miłosierny (m.: J.Sykulski, śpiewnik Niepojęta Trójco tom I)
Słowa tej pieśni wyrażają główną myśl dzisiejszych czytań: Bóg jest
miłosierny, łagodny, łaskawy, jego sprawiedliwość jest miłością. W Nim
jest nasze życie i nadzieja.

Uwielbienie: Cała Ziemio (m.: D.Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco tom II)
Tą radosną pieśnią możemy uwielbiać Boga za Jego miłosierdzie.

Wyjście: Sławię Cię Panie (m.: D.Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco tom II)
Ta pieśń nawiązuje do dzisiejszych czytań, mówiących o Bożej chwale,
którą wysławiamy.

Zobacz także

Urszula Rogala

Urszula Rogala na Liturgia.pl

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność: kompozycja). Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę filmową i liturgiczną. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, między innymi podczas paru edycji Uczniowskiego Forum Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego), podczas cyklu koncertów symfonicznych w ramach projektu Nova Hereditas, na wielu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także podczas koncertu członków orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia). Od wielu lat śpiewa i dyryguje w scholach parafii oo. Dominikanów na Służewie w...