Propozycje doboru śpiewów na XVI Niedzielę zwykłą, rok C

Wejście: Radosna Światłości (Niepojęta Trójco, s. 192)
Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię. – usłyszymy w Antyfonie na wejście. Sławmy więc tego, który „dźwiga i zbawia ludzi” (por. 3 zwr.).

Przygotowanie darów: Posłuchaj córko (Niepojęta Trójco, s. 298)
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego (Antyfona przed Ewangelią.) 

Komunia: Chrystus Pan karmi nas (Exultate Deo, s. 401) 

Uwielbienie: Stwórz Boże (Niepojęta Trójco, s. 292)
Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, * spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. (Antyfona po Komunii) 

Zakończenie: Święta, Przeczysta Dziewico (Niepojęta Trójco, s. 220)
Na zakończenie możemy polecić się opiece Matki Bożej.

Monika Różańska

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.