Propozycje doboru śpiewów na XVII Niedzielę zwykłą roku B

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o cudzie rozmnożenia chleb. I na tej prawdzie moglibyśmy się zatrzymać. Ja natomiast chce wejść głębiej w to Słowo.

Dla mnie dzisiejszy fragment to spotkanie z Bogiem, który nie tylko jest cudotwórcą, ale przede wszystkim jest czułym Bogiem, który pyta: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? Zachwyca mnie to, że nasz Pan martwi się o to, czy będę miał co jeść. Jest jeszcze coś co porusza moje serce: Jezus zna mój głód, wie czego mi trzeba. Wie, że mam tylko pięć chlebów i dwie ryby, ale kiedy oddam Mu to pozorne „nic” On może zaspokoić mój głód i uzdolnić mnie do dzielenia się z braćmi tym co posiadam. Każdy z nas ma w swoim życiu głód miłości. Podczas dzisiejszej liturgii oddajmy je Panu i pozwólmy Mu działać w naszym życiu.

Wejście: Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, t. I)

Nasz Pan jest potężnym Bogiem. Rozpoczynając dzisiejszą liturgię oddajmy Mu chwałę i dziękujmy, że zamieszkał pośród nas.

Pan jest mocą (Taize)

Dzisiejsza antyfona na wejście brzmi: Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, * Bóg dom gotuje dla opuszczonych, * On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. Ps 68 (67), 6.7.36

Moja moc jest w Panu, On jest mym Bogiem, nie jestem sam.

Przygotowanie darów: Tylko w Bogu (Niepojęta Trójco, t.II, s. 242)

„Tylko w Bogu”
fragm. z płyty „Pieśń o nadziei”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/15.mp3

Tylko w Nim moja dusza chce szukać schronienia, w Jego obecności chcę odpoczywać. Tylko On może prawdziwie zaspokoić mój głód.

Komunia: Panie dobry jak chleb (Siedl.)

Proponowana pieśń swoim tekstem nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii. Eucharystia to rzeczywistość, w której Pan rozmnaża dla nas chleb, chce zaspokoić wszelki nasz głód. Tym chlebem jest Jego Ciało, które z miłości nam ofiarował.

Panie pragnienia ludzkich serc (Siedl.)

Tylko Jezus może zaspokoić nasz głód, On zna nasze pragnienia, dlatego wołajmy: przyjdź, Chlebie żywy, Zbawco nasz, Pszeniczny darze, przyjdź.

Uwielbienie: Cała ziemio wołaj na cześć Pana (Niepojęta Trójco, t. II, s. 206)

„Cała ziemio”
fragm. z płyty „Pieśń o nadziei”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/03.mp3

Z całą ziemią uwielbiajmy Boga za dar Jezusa Chrystusa, który został z nami pod postacią Chleba i ukazuje nam prawdziwe oblicze Ojca.

Zakończenie: Pan ma wielką moc (Niepojęta Trójco, t. I)

Śpiewaliśmy w dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią: Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Kończąc dzisiejszą Eucharystię raz jeszcze uznajmy wielkość naszego Pana i wołajmy: w Nim cała nasza siła, alleluja!

Zobacz także