Propozycje doboru śpiewów na XX Niedzielę Zwykłą, rok A

Wejście: Boże, zmiłuj się nad nami (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 435)
Boże zbawienie dostępne jest dla wszystkich ludzi, bez względu na narodowość. Rozpoczynając dzisiejszą Eucharystię, prośmy Pana za tych, którzy nie znają jeszcze Boga lub nie chcą Go poznać.

Przygotowanie Darów: Panie umocnij wiarę naszą (Siedl.)
Prośmy Jezusa, o wiarę i ufność niewiasty z dzisiejszej Ewangelii.

Komunia: Jam jest Chlebem żywym (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 405)
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony przeznaczonej na komunię, wykorzystajmy proponowany śpiew: „Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. * Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.”  J 6, 51

Uwielbienie: Cały świat niech śpiewa tę pieśń (Exsultate Deo, wydanie 9, str.439)
Uwielbiajmy Boga za dobroć, którą obdarza cały świat.

Wyjście: Pan jest mocą swojego ludu (Taize)
„On jest mym Bogiem, nie jestem sam” Nasz Pan jest z nami w każdym momencie życia, w czasie smutku i radości. Czy wierzę, że On ma moc mnie uzdrowić z moich dolegliwości?

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.