Propozycje doboru śpiewów na XXI Niedzielę Zwykłą, rok A

„Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie” (Antyfona na wejście).

Wejście: Pokładam w Panu ufność mą
Antyfona na wejście brzmi: „Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie”. Nawiązując do jej treści, w czasie procesji wejścia śpiewajmy „Pokładam w Panu ufność mą”. 

Przygotowanie Darów: Ludu kapłański, ludu królewski (1. i 3. zwrotka)
W Ewangelii usłyszeliśmy pełne wiary wyznanie Piotra, który nazywa Jezusa Chrystusa Mesjaszem, prawdziwym Synem Bożym. Także i my wyznajmy wiarę w Chrystusa śpiewem wskazanych zwrotek pieśni „Ludu kapłański, ludu królewski”.

Komunia święta: O, Panie, Ty nam dajesz albo: Jam jest Chlebem Żywym albo: Tyś w Wieczerniku
Odwołując się do pierwszej antyfony komunijnej („Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”) podczas Komunii świętej można śpiewać pieśń „O, Panie, Ty nam dajesz”.

Natomiast druga antyfona na Komunię świętą to słowa Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Dlatego też można zaśpiewać pieśń „Jam jest Chlebem Żywym” lub „Tyś w Wieczerniku”

Uwielbienie: Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Psalmista uwielbia Boga słowami: „Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy”. Przyjąwszy Ciało Chrystusa uwielbiajmy Pana za bezmiar łask śpiewem „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”

Wyjście: Weź w swą opiekę nasz Kościół święty
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii nazywa Piotra skałą, na której został zbudowany Kościół święty. Zakończmy Mszę świętą śpiewem pieśni „Weź w swą opiekę nasz Kościół święty”, prosząc Najświętszą Dziewicę, Matkę Kościoła, aby otoczyła go swoją opieką.

Utwór organowy: J. S. Bach, In dich hab ich gehoffet, BWV 640
W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Sebastiana Bacha „In dich hab ich gehoffet”.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.