Propozycje doboru śpiewów na XXIV Niedzielę zwykłą, rok C

"W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą". Jezus jest naszym pojednaniem z Ojcem. Wychodzi do nas kiedy zbłądzimy i sam szuka nas w zaroślach tego świata. Dzięki Jego ofierze na Krzyżu, mamy dostęp do Boga i jesteśmy zbawieni.

Wejście: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza (zwrotka 3, Exsultate Deo, str. 339)
"W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą". Jezus jest naszym pojednaniem z Ojcem. Wychodzi do nas kiedy zbłądzimy i sam szuka nas w zaroślach tego świata. Dzięki Jego ofierze na Krzyżu, mamy dostęp do Boga i jesteśmy zbawieni.

Boże w dobroci
(zwrotka 1 i 3, Siedl.)

Przygotowanie darów: Wstanę i pójdę (Exsultate Deo, str. 228)
Nasze nawrócenie jest powodem radości całego nieba. Już czas. Wstańmy i złożywszy swoją nadzieję w Miłosierdziu Pana, idźmy w ramiona kochającego Ojca. On naprawdę na nas czeka.

Komunia: U drzwi Twoich
(zwrotki 1 – 4, 13 – 16, Siedl.)

Dzięki Ci Panie, za Ciało Twe i Krew (szczególnie zwrotka 2)
Podczas każdej Eucharystii, przyjmując Ciało Pana, zostajemy zanurzeni w Jego miłosierdziu. "Jam nie godzien, Panie, tego abyś wszedł do serca mego; rzeknij tylko słowo swoje, a tym zbawisz duszę moją. " Zachciejmy usłyszeć głos Boga.

Uwielbienie: Tylko w Twoim miłosierdziu
Uwielbiajmy Pana za Jego miłosierdzie. Tylko w Jego dobroci nasza nadzieja.

Wyjście: Miłosierny Pan i łaskawy (Niepojęta Trójco)
"Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca".

Rafał Maciejewski

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.